Zastupitelstvo města 2022

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí. Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky

Volby do Zastupitelstva města Týnec nad Sázavou se uskuteční:

v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Přehled termínů a lhůt pro komunální volby 2022 (pdf)

Oznámení o místě podávání kandidátních listin (pdf)

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran (pdf)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků (pdf)

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva (pdf)

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise (pdf)

Dokumenty ke stažení

Vzor kadidátních listin (rtf)

Vzor prohlášení (rtf)

Vzor petice (rtf)

Propagace volebních stran

Možnost zveřejnění programů, příspěvků a seznamů kandidátů stran a volebních uskupení pro volby do Zastupitelstva města Týnec nad Sázavou 2022 v Týneckých listech (srpen/září 2022) zdarma v rozsahu 2 strany formátu A4. Možná je i propagace na Infokanálu kabelové televize, spot v délce maximálně 3 minuty pro jedno uskupení. Podklad k tisku zašlete do redakce Týneckých listů nejpozději do 15.08.2022 na e-mail: redakce@mestotynec.cz.

Konec lhůty pro podání kandidátních listin byl v úterý 19.07.2022 do 16:00 hodin.

Rozhodnutí o registraci [ZIP 1.77 MB]