Mikroregion Týnecko

logo mikroregionu Týnecko-svazek obcíMikroregion Týnecko byl jako svazek obcí založen v roce 2000. Za účelem společného rozvoje se do svazku sdružily obce, které leží v severozápadní části okresu Benešov, v krásném a odedávna turisty vyhledávaném dolním Posázaví. Obce Bukovany, Krhanice, Lešany, Chářovice, Chrášťany tvoří prstenec okolo přirozeného spádového centra Týnce nad Sázavou a toto město si také zvolily za sídlo svazku. Dle údajů z roku 2022 Mikroregion Týnecko čítá 9 527 obyvatel.

Obce si ve svazku zachovávají svoji samostatnost, ale spojením svých sil vytvářejí novou kvalitu. Ze své historie mají mnoho společného a i v současnosti řeší obdobné problémy. Spojení ve svazek a společný postup při prosazování vlastních zájmů je tedy logickým vyvrcholením snah všech odpovědných obecních samospráv a odpovídá i státní a evropské politice.

Webové stránky Týnecko-svazek obcí