Komise pro Zdravé město

předseda  
Mgr. Martin Kadrnožka politik projektu Zdravé město a MA21
členové  
Kateřina Tomášková OSVČ – komerční sektor
Věra Junová TJ Týnec nad Sázavou z.s. – neziskový sektor
Petra Kotoučová Základní škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace – veřejný sektor
Dana Kellnerová Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace – veřejný sektor
Ing. Alena Pivoňková koordinátorka projektu Zdravé město a MA21, tajemnice komise pro MA21
Ľubica Jáglová Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace
Metoda MA21 ("místní Agenda 21") je jedním z komplexních nástrojů pro hodnocení udržitelných samospráv v Česku. Metoda je zaměřena na hodnocení systematického postupu veřejné správy na místní či regionální úrovni k udržitelnému rozvoji s důrazem na tyto základní oblasti: stav a trendy udržitelného rozvoje v místě a regionu, strategické řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství. Většinu aktivních uživatelů metody MA21 tvoří Zdravá města, obce a regiony v rámci asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM).

Komise pro MA21 je poradním orgánem rady města, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy zdravého města a MA21. Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Komise aktivně spolupracuje na rozvoji ZM a MA21 ve městě prostřednictvím řady aktivit (např. osvětové akce, akce pro veřejnost, práce s výstupy komunitního a strategického plánování, plán zlepšování atp.).

Je významným partnerem koordinátora a politika ZM a MA21.

Je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství – zastoupení subjektů z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.

Více o místní Agendě 21

Kam dál?