Informace z města

Zveřejněno 24. 6. 2024

Letní škola Zdravých měst v Táboře

12. a 13. června 2024 se zástupci města zúčastnili Letní školy Zdravých měst v Táboře

Tyto akce pořádá Národní síť Zdravých měst ve spolupráci s hostitelským městem a dalšími partnery. Cílem je inspirovat ostatní města povedenými projekty a to vše ve skvělé a přátelské atmosféře. Společně s ostatními Zdravými městy sdílíme dobrou praxi měst a podporujeme participaci.

Součástí setkání byla diskuzní témata o energetice měst a tzv. „smart“ řešeních. Dozvěděli jsme se, že zásadní roli v energetice bude hrát centrální zásobování teplem. V porovnání s jinými městy je Týnec v této oblasti na velmi dobré úrovni, i cenové. Už nyní využíváme moderní technologie při výrobě tepla i jeho distribuci. Diskutovalo se také o sdílené energetice a o výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách. V současné době sice legislativa sdílení elektřiny umožňuje, ale vyskytuje se stále mnoho komplikací. Nyní město připravuje instalaci fotovoltaické elektrárny na Hotelu Týnec.

Diskutovalo se i o využitelnosti geotermální energie, která je vhodná pro větší objekty s trvalým odběrem. V Týnci se o geotermálním vytápění může uvažovat u nové přístavby školy.

V doprovodném programu jsme navštívili nové multifunkční sportovní zařízení města Tábor a inspirovali se úsporným využitím energií (nově instalované fotovoltaické panely na střeše budovy). Někteří absolvovali lektorský kurz k participaci a facilitaci.

Zpět na seznam aktualit