Informace z města

Zveřejněno 3. 6. 2024

Nominujte významného občana

Návrhy můžete zasílat do pátku 23. srpna 2024

V pátek 25. října 2024 od 17:00 proběhne ocenění významných občanů města Týnce nad Sázavou a slavnostní ocenění dobrovolných dárců krve.

Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany k podávání nominací na titul „Významný občan Týnce nad Sázavou“. Toto ocenění se letos bude udělovat již po dvaadvacáté. Pokud víte o někom, kdo se zasloužil o rozvoj města, významně ovlivnil život ve městě nebo se zapsal do historie města svou prací, nominujte ho! 

Své návrhy můžete zasílat na Městský úřad Týnec nad Sázavou do pátku 23. srpna 2024, poté je rada města projedná a předloží ke schválení zastupitelstvu.

Ocenění „Významný občan“ se začalo udělovat v roce 2002. Tato událost se v našem městě postupně stala tradicí. Navrhovat může široká veřejnost, zájmové i společenské organizace. Návrh by měl obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí nebo působil, odůvodnění návrhu a kontakt na navrhovatele.

Věříme, že spolu s Vámi připravíme oceněným, jejich rodinám a přátelům nevšední zážitek, na který budou rádi vzpomínat.

Formulář pro nominaci na Významného občana (pdf)

Formulář pro nominaci na Významného občana (rtf)

Dále vyzýváme dárce krve, nové držitele stříbrné nebo zlaté Jánského plakety a také držitele Zlatého kříže s trvalým bydlištěm v Týnci nad Sázavou a přilehlých částech, aby se do konce září přihlásili s potvrzením o počtu odběrů z transfuzní stanice do podatelny městského úřadu. Rádi bychom Vás pozvali k veřejnému poděkování za Vaši pomoc nám všem.

 

Zpět na seznam aktualit