Informace z města

Zveřejněno 3. 6. 2024

Učili jsme se o udržitelném rozvoji

Zaměřili jsme se na odpovědnou výrobu a spotřebu

Ve čtvrtek 30. 5. 2024 jsme v prostorách základní školy připravili přednášku pro 75 žáků 8. tříd, tentokrát na téma udržitelného rozvoje.  

Lektorka Marta Vencovská v úvodu žákům vysvětlila, co je to  „udržitelný rozvoj“, a že jeho cílem je zmírnění či odstranění negativních projevů dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Jde především o to, aby naši planetu mohly obývat i budoucí generace a měly možnost žít v dostatku. Děti se také dozvěděly o provázanosti na Místní Agendu 21. Jedná se o nástroj sloužící k uplatňování zásad udržitelného rozvoje ve veřejné správě. Lektorka také popsala tři hlavní pilíře udržitelného rozvoje: environmentální, ekonomický a sociální.   

Česká republika plní 17 cílů udržitelného rozvoje, které vyplývají z dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030. Lektorka si jako hlavní téma zvolila 12. cíl. Jedná se o odpovědnou výrobu a spotřebu. Tento cíl apeluje nejen na chování firem, ale hlavně na chování jednotlivce.

V praktické části lektorka rozdělila žáky v každé třídě do pěti skupin. Úkolem každé skupiny bylo popsat své téma z hlediska přínosů a hrozeb, ale také vymyslet řešení „jak na to“. Vybraná témata byla: potraviny, odpady, bydlení, oděvy a zemědělství. Následně žáci po skupinkách prezentovali ostatním své téma a pohled na něj z hlediska odpovědné výroby a spotřeby. Výsledkem byla řešení, která ukazovala, jak moc je důležité vybalancovat a udržet rovnováhu výroby a spotřeby. To vše za podmínek uspokojování vlastních potřeb, ale tak, aby to nebylo na úkor budoucích generací.

Na závěr lektorka otestovala žáky ze znalostí o Týnci a nejrychlejší správné odpovědi odměnila. Paní lektorce za přednášku děkujeme.

Zpět na seznam aktualit