Informace z města

Zveřejněno 12. 4. 2024

Pozvánka na zastupitelstvo

Veřejné zasedání zastupitelstva města

Město Týnec nad Sázavou

Vás zve

na zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí

22.04.2024 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni radnice

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola plnění usnesení z minulého zápisu
 4. Informace o činnosti MěÚ a rady v uplynulém období
 5. Návrhy a připomínky občanů
 6. Majetkové převody - Příloha A
 7. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2024 - Příloha B
 8. Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - Město Týnec nad Sázavou - Příloha C
 9. Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím - Příloha D
 10. Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení - Příloha E
 11. Diskuse
 12. Závěr

Podklady ke stažení [ZIP 6.94 MB] - verze ze dne 15.04.2024

V Týnci nad Sázavou 12.04.2024

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

Zpět na seznam aktualit