Obrázek - kontejner

V třídění odpadu jsme dobří

V Týnci nad Sázavou umíme šetřit životní prostředí.

V minulém roce naši občané odevzdali do sběrného dvoru na Brodcích a do kontejnerů u Montany a u Heřmanů k recyklaci 262 televizí, 139 monitorů a 3 158,62 kg drobného elektra. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Vyplývají z údajů společnosti ASEKOL. Celkem jsme tedy uspořili 136,38 MWh elektřiny, 6 619,30 litrů ropy, 605,01 m3 vody a 5,43 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 30,06 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 120,48 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Výbornou zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Lenka Morávková

PR manažerka


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru