Významný občan 2018

Předávání ocenění Významný občan města Týnce nad Sázavou proběhlo 27. září ve Společenském centru. Program byl v letošním roce, v roce 700. výročí první písemné zmínky o Týnci nad Sázavou, mimořádně pestrý. Zároveň s předáním ocenění novému Významnému občanu, kterým se stal Stanislav Šípek, se uskutečnilo i ocenění Významných občanů in memoriam, tedy těch jejichž život byl nabitý prací pro druhé, ale ocenění jsem jim už nestihli předat. Převzali je za ně ti nejbližší, jejich děti. Oceněni in memoriam byli Jaroslav Krch, Jaroslav Reitinger, Jan Bartl, Václav Stejskal a František Janeček.

V úvodu slavnostního večera se v rukou Margit Koláčkové rozeznělo violoncello a pak už starosta Martin Kadrnožka přivítal přítomné: „Milé dámy a pánové, vážení hosté, vítám Vás ve Společenském centru při dnešní milé příležitosti. Opět po roce bychom rádi vyjádřili uznání, úctu a poděkování těm z nás, kteří za svůj celoživotní přínos pro své okolí, sousedy, spoluobčany, byli navrženi na udělení titulu Významný občan města Týnec nad Sázavou.“ Následovaly informace o průběhu programu, mezi jehož body patřilo i poděkování dárcům krve a křest knihy o Týnci, a poté se slova ujal místostarosta Bedřich Pešan. Ten nejprve vyslovil uznání dárcům krve za darování tekutiny, která je nejdražší na světě, a přesto se penězi zaplatit nedá. „Darování krve je pro zdravého člověka tím nejmenším, ale zato tím nejvzácnějším darem, který může druhému člověku dát. Darování nestojí dárce žádné peníze, ale na oplátku nejde tento dar také ničím rovnocenným zaplatit,“ řekl Bedřich Pešan. Ocenění - červenou růži, červené víno a pamětní list si z jeho rukou převzali za dvacet odběrů Miroslav Dráb, za 40 odběrů Richard Nohejl a za neuvěřitelných 80 odběrů Roman Bumbálek.

U slavnostně prostřených stolů už se pozvaní hosté těšili na další část programu, ve které se přistoupilo k předání ocenění Významným občanům in memoriam. Při psaní životopisů těchto osobností až člověka mrazí z jejich statečnosti a odvahy, se kterou bojovali ať proti fašismu nebo totalitnímu režimu, nasazovali bez zaváhání své životy, a přesto zůstali těmi, na které jejich blízcí, a většina těch co je znali, vzpomínají s láskou a uznáním. Další z oceněných občanů in memoriam se zase v dobách naštěstí už klidnějších věnovali dětem, mládeži anebo své znalosti historie dokázali předat dál tak, aby z nich měla užitek nejen další generace.

Významný občan, slavnost, která se v Týnci nad Sázavou koná už od roku 2002, letos měla jediného vítěze. Stal se jím Stanislav Šípek. Zakladatel a člen mnoha spolků, neúnavný propagátor turistiky, vodáctví a divadla. Jeho Ježibaba v Perníkové chaloupce je prostě nepřekonatelná. „Ale tolik aktivit, které by naplnily možná několik lidských životů, panu Šípkovi ještě nestačí. On lidské životy totiž pomáhá zachraňovat. Od roku 1971 je aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů, což je 47 let pomoci ostatním. Byl dokonce i velitelem zásahové jednotky. Aktivně se zapojuje do všech akcí sboru včetně zásahů při povodních,“ řekl starosta města Martin Kadrnožka.

Po předání ocenění následovala další, už poslední, část večera. Křest druhého vydání knihy o Týnci. Týnec nad Sázavou, k historickým kořenům města. Slavnostní přípitek, pár kapek šampaňského na knihu. „Dovolte mi vyslovit přání, ať se kniha dobře čte a další rozšířené vydání, které bude následovat, je plné krásných událostí, jež se za tu dobu stanou,“ popřál knize i nám místostarosta Bedřich Pešan.

Knihu je možné koupit v infocentru, v podatelně městského úřadu, případně půjčit v knihovně.

obrázek - Významný občan 2018
Významný občan 2018
Datum: 27.09.2018
Autor: Společenské centrum
Velikost: 36742 bajtů
obrázek - Významný občan 2018
Významný občan 2018
Datum: 27.09.2018
Autor: Společenské centrum
Velikost: 38420 bajtů
obrázek - Významný občan 2018
Významný občan 2018
Datum: 27.09.2018
Autor: Společenské centrum
Velikost: 35923 bajtů
obrázek - Významný občan 2018
Významný občan 2018
Datum: 27.09.2018
Autor: Společenské centrum
Velikost: 34946 bajtů
obrázek - Významný občan 2018
Významný občan 2018
Datum: 27.09.2018
Autor: Společenské centrum
Velikost: 36822 bajtů
obrázek - Významný občan 2018
Významný občan 2018
Datum: 27.09.2018
Autor: Společenské centrum
Velikost: 42644 bajtů
obrázek - Významný občan 2018
Významný občan 2018
Datum: 27.09.2018
Autor: Společenské centrum
Velikost: 38878 bajtů

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru