Filozoficko-architektonickou koncepci města tvoříme s Vámi

Obrázek -

Další setkání architektů s občany proběhlo na začátku srpna.

Spolu s veřejností a odborníky se řešil potenciál a možný rozvoj veřejných prostranství ve městě - ulice Pěší, prostor před obchodním domem, nové moderní centrum města v oblasti ul. Družstevní, prostor mezi městským úřadem a řekou, městská sídliště (mezi ul. Jílovská a Družstevní), sportovní areály (lokalita V Náklí - prostor mezi stávajícím fotbalovým hřištěm a železniční tratí), návrh postupného zastavování oblastí uvnitř a vně města, parkovací domy, dostavba bytových domů (ul. 9. Května, K Náklí). Neopomenuta zůstala také zeleň a parky ve městě (např. Sadovka), průmyslové areály (Metaz a Jawa) a jejich význam a rozvoj, resp. možná konverze.

Druhým tématem byla doprava. Prezentovány byly návrhy konkrétních dopravních úprav, které vyplynuly z dopravní analýzy. Zejména se jedná o zklidňování dopravy (např. ul. Družstevní), úpravy dopravy v klidu (např. ul. Na Hlinkách), parkování ve městě.

Do třetice se řešily návrhy, jak nejvíce propojit město s okolní krajinou. Nejrozsáhleji byl představen návrh nových a potvrzení stávajících sousedských okruhů a cest v krajině, propojky s okolními obcemi. Zmínit lze například návrh lávky přes Sázavu v lokalitě Podělusy – Chrást, okruhy podél řeky, cesty do krajiny (Chrást).

Všechny podněty, vzešlé z tohoto jednání budou zpracovány do návrhové části filozoficko-architektonické koncepce města a veřejnost s nimi bude seznámena během podzimu na setkání s vedením města.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru