Obrázek -

Okružní křižovatka aktuálně

V úterý 31. července proběhlo jednání se zhotovitelem okružní křižovatky. Z něj vyplynulo, že stavba má zhruba týdenní zpoždění proti původnímu harmonogramu z důvodu víceprací, které spočívají ve zhutnění a výměně podkladních vrstev vozovky. Nutnost těchto prací vyvstala začátkem července. Firma na ně zareagovala tak, že podloží vybagrovala a nahradila ho staticky pevným. Druhý a zásadnější problém nastal s dodavatelem obrubníků. Oproti původně vyprojektovaným rovným kvádrům budou použity oblé žulové tak, aby lépe kopírovaly tvar komunikace a styl nových chodníků. Vzhledem k nedostatečné kapacitě výrobců, však byl první termín dodání obrub až na podzim.

„Po dlouhém jednání a hledání se nakonec stavební firmě podařilo obrubníky sehnat a dodány budou v době od 4. do 15. srpna. Abychom co nejvíce zkrátili ztížený průjezd křižovatkou, dohodli jsme se s dodavatelem stavby, že dělníci obruby položí za provozu, řidiči budou po tu dobu jezdit po štěrkovém podkladu, ale už bez semaforů. Následně mělo dojít k pokládce asfaltového koberce a mohlo být hotovo. Začala projednávání se všemi dotčenými orgány, včetně Policie ČR. Ta s tím však zásadně nesouhlasila. Dle jejího stanoviska by tím došlo k ohrožení zaměstnanců firmy i samotných řidičů. Je fakt, že žulový kvádr váží desítky kilogramů a manipulace s ním není jednoduchá,“ říká starosta Týnce nad Sázavou Martin Kadrnožka a dodává: „Tak jsme rozjeli kolečko dalších vyjednávání, dalších her o čas, aby už konečně město bylo průjezdné a nemuseli jsme trávit desítky minut v koloně. Je hrozný pohled na stavbu bez dělníků, zatímco my se pečeme v rozpáleném autě. Naprosto chápu rozhořčení všech, kteří přes toto místo projíždějí. Na druhou stranu chápu i argumenty firmy a chápu její potíže s dodavateli. Ač to na první pohled není zřejmé, třeba při shánění obrub vynaložili stavbaři opravdu ohromné množství iniciativy a úsilí, aby obrubníky měli dříve než na podzim. V současné době se čeká na jejich dodání, takže dělníci mají dost velkou časovou rezervu, a tím i možnost práce rozložit tak, aby se vyhnuli polední výhni.“

Stavba tedy bude dokončena se zpožděním. Do 6. září se budou pokládat obrubníky a doprava bude vedena, tak jako dosud, s omezením na semafory. Vzápětí dojde na konečnou úpravu podkladu pro položení třívrstvého asfaltového koberce. To znamená, že ve čtvrtek 6. září ve 13:00 hodin, se křižovatka do neděle úplně uzavře a začne se na ni pokládat ve třech vrstvách asfalt. Plně průjezdná, kompletně zrekonstruovaná, křižovatka se otevře 10. září. V pátek 7. září bude nutné s dětmi do školy a ze školy dojít pěšky nebo zvolit objížďku přes Lešany.

Harmonogram uzavírek:

Víkend 11. 8. – 12. 8. úplná uzavírka

Víkend 18. 8. - 19. 8. úplná uzavírka

Do 6. 9. omezený provoz na semafory

Čtvrtek, pátek, víkend 6. 9. od 13:00 do 9. 9. 24:00 úplná uzavírka

10. 9. v provozu nová křižovatka bez omezení

Starosta města Martin Kadrnožka doplňuje: „Závěrem bych mohl zvolit slova omluvy za to, jak nám Středočeský kraj komplikuje život. Neudělám to. Stavba je prospěšná pro všechny, díky vyšší bezpečnosti chrání naše životy, zdraví a majetek. Některé hlasy se ozývají s tím, že ve světě by to šlo jinak, že by to tam bylo za dva dny celé hotové. Žijeme v demokratické společnosti, i tento názor má své opodstatnění. Přesto jsem přesvědčený, že Město udělalo pro zdárný průběh stavby okružní křižovatky co mohlo, a stejně jako Vy všichni se těším, až bude hotová. Věřím, že budu moci Středočeskému kraji poděkovat za to, jak se mu povedla. Pokud nová křižovatka pomůže zamezit ohrožení života nebo zdraví třeba jen jednoho školáčka, je to přínos ničím nenahraditelný!“


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru