Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou

Obrázek -

Vážení spoluobčané,

Týnec nad Sázavou sestavuje strategický plán rozvoje města spolu s filozoficko-architektonickou koncepcí a plánem prevence kriminality.

Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci formou zapojení se do dotazníkového šetření. Dotazník je rozdělen na dvě tematické části. Cílem první oblasti je zjistit spokojenost, preference, potřeby a představy občanů města Týnec nad Sázavou o jeho budoucím rozvoji a stavu jednotlivých oblastí, které jsou pro budoucnost města a jeho funkčního území klíčové. Součástí je zjišťování spokojenosti a představ obyvatel v oblasti urbanistického řešení města, využití veřejných prostranství a zelených ploch. Prostřednictvím druhé tematické oblasti mohou občané města vyjádřit svůj názor a představy na dění ve městě, které pomohou zlepšit preventivní činnost a bezpečnost ve městě.

Průzkum je realizován v podobě krátkého dotazníku, jehož vyplnění Vám nezabere více než 20 minut času. Dotazník je anonymní a závěry tohoto šetření budou sloužit jako jeden z podkladů při tvorbě celkové strategie rozvoje města. V případě potřeby se obracejte na Martinu Höhnovou, odbor Kancelář starosty Městského úřadu Týnec nad Sázavou, tel: +420 774 616 600, hohnova@mestotynec.cz.

Papírová podoba dotazníku k vyplnění bude k dispozici v prosincovém vydání Týneckých listů. Dotazníky můžete odevzdávat do 2. února. 2018 v podatelně Městského úřadu Týnec nad Sázavou nebo v městské knihovně. Dotazník je možno také vyplnit i elektronicky na adrese: Vyplň to.cz

Předem děkujeme za vyplnění.


Obrázek -

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru