Bezpečně do školy

Nové dopravní značení, které bylo těsně před začátkem nového školního roku ve městě instalováno, je počin Středočeského kraje v rámci hejtmanem vyhlášené akce „Bezpečně do školy“. Realizace měla být již před rokem, ale vzhledem ke komplikovanému výběrovému řízení na firmu, která vše provádí i vzhledem k okolnostem, které nikdo z nás neovlivní, došlo k realizaci až letos.

Obrázek - Přechod u staré školy

Od roku 2002 jsou vznášeny požadavky obyvatel, chodců a rodičů dětí, které navštěvují starou školu, na zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v části města „pod hradem“. Dle informací Policie ČR je právě toto místo nejčastějším místem nehod. Naštěstí tam nedošlo nikdy k vážným úrazům. Po celé délce zatáčky, tam kde jsou dnes citybloky, bývalo zábradlí. To postupně v průběhu času rychle jedoucí vozidla ničila a "srolovávala" před sebe až k restauraci. Mnozí řidiči rychle ujížděli a tak se ani do policejní statistiky nedostali. Nové zábradlí nebylo povoleno, protože neochrání chodce, ale mohlo by mu při nehodě způsobit ještě další zranění. Citybloky, které jsou dnes nově nainstalované, by měly auto, které vybočí z dráhy "odhodit" zpět do silnice. (Je jasné, že kamionu nic neodolá.) Pobyt či chůze po tomto chodníku není pocitově nijak příjemná. Je to nejužší místo komunikace ve městě, kde projede denně v průměru 6500 aut.


Obrázek - Zábrany pod kostelem

Druhou velmi nepřehlednou a neuspořádanou lokalitou byl přechod přes železniční přejezd a chůze k přechodu pro chodce pod Základní uměleckou školou.

Město zadalo vypracování dopravní studie na zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců. Na jejím základě předložilo návrh na kompletní nové dopravní značení na Státní fond dopravní infrastruktury ve výši cca 2 mil Kč. Finanční prostředky nebyly bohužel uvolněny a tak byl celý projekt výrazně redukován až do podoby, která je dnes nainstalovaná a je bohužel v hodnotě jen několika set tisíc korun.


Obrázek - Křižovatka u přejezdu

Celá akce byla konzultována jak s odborem dopravy Městského úřadu v Benešově tak ale především s vedoucím Dopravního inspektorátu Policie ČR v Benešově. Bez jejich odborného posouzení a souhlasu by nebylo možné úpravy zahájit. Prvky zklidňování dopravy mají své přesné technické parametry a jsou uvedeny ve vyhláškou stanovených technických podmínkách. Jimi se řídil projektant, pracovníci odboru dopravy i Dopravního inspektorátu Policie ČR.


Obrázek - Přechod pod hotelem

Toto řešení je prozatím konečné. Jde především o zvýšení bezpečnosti chodců a o zklidnění dopravy. V silničním provozu jsou chodci rovnocennými partnery vozidlům a cyklistům. Jejich bezpečnost je nutné tímto způsobem zajistit.

Pevně věřím, že se povedlo zrealizovat dobrou věc a kdyby celá akce měla zabránit sebenepatrnějšímu zranění chodce, je správná. Odezva obyvatel je velmi příznivá.

Ing. Miluše Burešová
místostarostka


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru