Program LEADER+ v Týnci nad Sázavou (2005)

V rámci programu LEADER+ podalo město Týnec nad Sázavou 3 žádosti o podporu svých projektů. Všechny tři žádosti úspěšně prošly administrativní kontrolou a jejich realizace byla úspěšně dokončena. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií Evropským zemědělským orientačním záručním fondem (EAGGF).

Cílem projektu Zelené sídliště je vypracování projektové dokumentace úprav veřejného prostranství mezi panelovými domy v centru města. Dokumentace bude sloužit jako podklad pro stavební povolení a další žádost o dotaci. V rámci úprav dojde ke změnám v trasách chodníků, vybuduje se odpočinková zóna a rozšíří se množství zeleně. Díky připravovanému komunitnímu plánování budou mít obyvatelé možnost vyjádřit svůj názor na budoucí vzhled prostranství. Realizací úprav dle projektové dokumentace se zlepší životní prostředí ve městě a veřejné prostranství získá nový vzhled, který zvýší atraktivitu města nejen pro letní hosty. Projekt je podpořen částkou 120 000 Kč.

Další žádost se týká vypracování projektové dokumentace sportovní haly, která bude sloužit jako podklad pro stavební povolení. Již je vydáno územní rozhodnutí. Hala bude po výstavbě sloužit především mladým lidem pro jejich sportovní aktivity. Parametry haly budou vyhovovat požadavkům pro pořádání vrcholových soutěží. Realizací stavby se rozšíří možnosti sportovního a rekreačního využití volného času dětí a mladých lidí a tím se i zvýší přitažlivost regionu právě pro mladé lidi. Projekt je podpořen částkou 750 000 Kč.

Dalším projektem jsou koncerty profesionálních umělců, které se snažíme již druhým rokem pravidelně pořádat v našem městském muzeu. Tento projekt naváže na dřívější akce nyní pod názvem „Podzimní seriál koncertů“, proběhne od října do prosince 2005. Uslyšíte špičkové umělce, kteří vystupují na světových pódiích a program bude sestaven z různých hudebních žánrů. Cílem projektu je navázat na klasický hudební cyklus, podpořit kulturní dění ve městě, nabídnout vyžití pro všechny věkové kategorie. Doufáme, že nabídka koncertů osloví také mladou generaci. Projekt je podpořen částkou 100 000 Kč.

Obrázek - Logo LEADER+

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru