Informace z města

Zveřejněno 24. 6. 2024

Průzkum spokojenosti obyvatel

Co byste v Týnci zlepšili?

V pondělí 24.06.2024 jsme spustili průzkum spokojenosti obyvatel. Rádi bychom zjistili, jak se Vám v Týnci a místních částech žije, s čím jste spokojeni a co bychom mohli vylepšit. Obracíme se na Vás, obyvatele, s žádostí o spolupráci.

Průzkum je realizován formou krátkého dotazníkového šetření, jehož vyplnění Vám nezabere více než 15 minut času. Odpovědi, prosím, křížkujte, případně doplňte vlastní komentáře. Dotazník je anonymní a závěry tohoto šetření budou sloužit jako jeden z podkladů i při aktualizaci celkové strategie rozvoje města.

Dotazníky můžete odevzdávat do 27.09.2024 do schránky na podatelně městského úřadu nebo do poštovní schránky městského úřadu. Dotazník je možno vyplnit i elektronicky

Dotazník ke stažení (pdf)

Kontaktní osoba: Alena Pivoňková, odbor projektového řízení, tel. 317 701 937, e-mail: pivonkova@mestotynec.cz

 

 

Zpět na seznam aktualit