Obrázek - logo

Technické služby

Technické služby Týnec s.r.o.
IČ: 02457776
Brodce 47, Týnec nad Sázavou
telefon 317 701 238
e-mail info@tstynec.cz
web www.tstynec.cz

Technické služby Týnec s.r.o. pro město Týnec nad Sázavou zajišťují:
 • Svoz odpadů - komunál, tříděný odpad, bioodpad, odpadkové koše
 • Svoz velkoobjemových kontejnerů
 • Provoz sběrného místa
 • Údržba veřejné zeleně
 • Letní a zimní údržba komunikací a chodníků
 • Údržba a provoz hřbitovů
 • Servis mobiliáře a dětských hřišť

Sběrné místo na Brodcích

Sběrné místo je zajištěné místo, kam mohou občané města Týnec nad Sázavou v provozní době odevzdávat odpady:

 • Nebezpečný odpad - do určitého množství a druhu zdarma. Jedná se např. o zbytky barev, vyjeté oleje, olověné akumulátory, zbytky ředidel, rozpouštědel.
 • Bezplatně je možné odevzdat i kompletní elektrozařízení. Jedná se o lednice a mrazáky, televizory, počítače, vysavače, elektronářadí, výbojky, zářivky.
 • Pokud je elektrozařízení nekompletní, bude požadován poplatek za odevzdání nekompletního elektrozařízení - jedná se již o odpad.
 • Ostatní odpad - koberce, objemný odpad, bioodpad, tonery z tiskáren

Jak správně nakládat s odpadem? Co kam patří?

Sběr a svoz odpadu zajištěný městem Týnec nad Sázavou:

Odpad do nádoby patří do nádoby nepatří místo odevzdání způsob zneškodnění
PAPÍR čistý papír, noviny, časopisy, knihy, letáky, kancelářský papír, kartonové a lepenkové obaly znečištěný papír, mastný papír, rozmočený papír, pleny, hygienické potřeby do MODRÝCH kontejnerů rozmístěných po městě, odpad je svezen na třídící linku, dotříděn a odvezen ke zpracovateli
PLAST A NÁPOJOVÝ KARTON PET láhve, plastové folie, obaly od šamponů, obaly od destilované vody, polystyren, obaly od rostlinných olejů, kelímky od jogurtů, tetrapakové a papírové obaly od nápojů obaly od nebezpečných chemikálií, syntetických a minerálních olejů do ŽLUTÝCH kontejnerů rozmístěných po městě, odpad je svezen na třídící linku, dotříděn a odvezen ke zpracovateli
SKLO BÍLÉ A BAREVNÉ láhve od nápojů, sklenice od kompotů, okenní tabule porcelánové a keramické střepy, zrcadla, skla s drátěnou výplní, zářivky, výbojky do BÍLÝCH a ZELENÝCH kontejnerů rozmístěných po městě, odpad je svezen na třídící linku, dotříděn a odvezen ke zpracovateli
BIOODPAD tráva, spadané ovoce, větvičky z ořezu keřů, hlína z květináčů (bez květináče), plevele, listí, zbytky ovoce a zeleniny, sedliny kávy a čaje, čajové sáčky maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny do HNĚDÝCH kontejnerů rozmístěných po městě, do vlastní nádoby, nebo kompostovat na zahrádce
DROBNÉ ELEKTRO-SPOTŘEBIČE rádia, mixéry, elektronářadí, elektrické hračky-modely, baterie výbojky, zářivky do ČERVENÉHO kontejneru nebo do sběrného dvora, odpad předán oprávněným osobám k zneškodnění
VÝROBKY ZPĚTNÉHO ODBĚRU lednice a mrazničky, televizory a počítačová technika, pračky, sporáky, výbojky, zářivky nekompletní zařízení - je považováno za odpad do sběrného dvora, odpad je předán oprávněným osobám k zneškodnění
KOMUNÁLNÍ ODPAD odpad, který není nebezpečný a nelze ho dále využít nebezpečné odpady, stavební odpady, tekuté odpady, elektrozařízení, tráva, listí do nádob na odpad - popelnic nebo kontejnerů, odpad je dotříděn a ukládán do skládky

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru