Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 27.5.2015 do 09:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce"

Výkaz, smlouva a krycí list

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy DIOSTAV, s.r.o., IČO: 01414551

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 221 972 Kč.

Smlouva o dílo

Dílo bylo dokončeno a převzato. Skutečně uhrazená cena 2 207 519 Kč bez DPH. Změna ceny smluvní a fakturované je dána menším rozsahem prací. Jednotkové ceny byly dodrženy.

Dodatek č. 1


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru