Obrázek - Kozlovický dub

Památný 300 let starý dub ošetřen 2015

Památný, 300 let starý dub z Týnce nad Sázavou se v pátek 4. září díky projektu Zdravé stromy pro zítřek dočkal odborného ošetření. Certifikovaní evropští arboristé Tomáš Gut, Petr Vlček a Jan Rosa šetrnou stromolezeckou technikou odstranili poškozené větve, aby zvýšili bezpečnost stromu.

29 metrů vysoký dub letní roste na okraji Týnce nad Sázavou na levém břehu Bukovanského potoka. Ve 30. letech 20. století byl málem z důvodu výstavby místní silnice pokácen. Naštěstí zasáhl zdejší četnický strážmistr a projektový záměr se pozměnil. Dnešní ukázku ošetření tohoto památného stromu si užily i děti z prvního stupně týnecké základní školy. Nejprve si na přilehlé louce zazpívaly za doprovodu kytary a pak už napjatě poslouchaly výklad o historii dubu. Následně z bezpečné vzdálenosti sledovaly výkon arboristů. Ti se v koruně stromu, ve výšce bezmála 30 metrů, jištěni lanem, pohybovali s lehkostí kočkovitých šelem. Děti jim nadšeně tleskaly a hlasitě je povzbuzovaly. Projekt ukázkového ošetřování stromů pořádá Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Mendelova univerzita v Brně. Cílem projektu je upozornit obce i veřejnost na důležitost včasného a hlavně odborného ošetřování stromů. Další informace jsou dostupné na webových stránkách Zdravé stromy pro zítřek a Lesy ČR.


Obrázek - Logo partnerů projektu

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru