Nechceme černé skládky

Obrázek -

Zbořený Kostelec je krásnou přírodní lokalitou a nyní se přeměnil ve smetiště. Tato černá skládka je dle zákona přestupkem proti veřejnému pořádku. Zákon říká, že se zakladatelem černé skládky je vedeno správní řízení a ten kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky (odpad) mimo vyhrazená místa, se dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč.

Apelujeme na občany, aby tyto černé skládky nezakládali. Pokud jste svědky podobného chování jiných lidí, kontaktujte neprodleně Městskou policii (606393382) nebo Policii ČR (974871740, 158).

Odpady je možné ukládat na sběrném místě na Brodcích.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru