Územní plán

Byl zahájen proces veřejného projednání změny č. 1 našeho územního plánu. Veřejnost byla informována veřejnou vyhláškou, dotčené orgány a sousední obce samostatnými dopisy. Na čtvrtek 19. 3. 2015 od 15:00 je nařízeno veřejné projednání návrhu s výkladem projektanta - Ing. Arch. Vokrouhlecké, které proběhne ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Následně mohou být do 26. 3. podávány připomínky a námitky.

Posléze proběhne dle § 53 stavebního zákona příprava návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek. Oba návrhy budou zaslány dotčeným orgánům a krajskému úřadu, aby k nim uplatnili stanovisko do 30 dnů.

Pokud stanoviska nebudou obsahovat žádné námitky, přistoupí se k předložení návrhu změny územního plánu č. 1 zastupitelstvu. Schvalování změny proběhne formou opatření obecné povahy (schvaluje a vydává zastupitelstvo).


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru