Výzva na podání žádostí o dotace

Město Týnec nad Sázavou vypisuje program dotací na rok 2020.

V rámci podpory sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže vypisujeme dotace pro program podpory:

  • PROGRAM 1 - Pravidelná sportovní a zájmová činnost pro děti a mládež - vytváření podmínek pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravidelné sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad Sázavou a podpora aktivit škol (okruh podpory - pronájmy, cestovné, startovné, odměny trenérům, ceny, sportovní pomůcky)
  • PROGRAM 2 - Akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně propagující město - určeno spolkům bez ohledu na počet registrovaných dětí, které se chtějí konkrétní akcí podílet na společenském životě obyvatel města, dále propagovat historii a současnost Města Týnec nad Sázavou
  • PROGRAM 3 - Údržba a modernizace sportovišť - pomoc při provozu sportoviště ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu (okruh podpory - provoz, údržba a modernizace sportoviště, energie, voda,…)

Lhůta pro podání žádosti: od 03.12.2019 do 10.01.2020

Žádost musí být v jednom písemném vyhotovení doručena poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Žadatel musí mít ke dni 10.01.2020 vyúčtovány dotace z minulých let.
Formuláře ke stažení
Ing. Bedřich Pešan, radní

Zapsal: A. Kořínková, 23.10.2019 v 13:03

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru