Zasedání zastupitelstva 4. listopadu 2013

V pondělí 4. listopadu se konalo zasedání zastupitelstva. Celkem bylo na programu 12 bodů, a to včetně zahájení a závěru. Program byl velice bohatý, jednalo se například o přísedících u soudu, územním plánu nebo založení obchodní společnosti technické služby.

V úvodu zastupitelstva informoval pan tajemník o činnosti městského úřadu a zmínil, že na pracovní pozici „referent pro rozvoj města“ byla přijata nová pracovnice z úřadu práce, paní Martina Höhnová, Dis.. Poté informoval starosta města přítomné zastupitele o činnosti MěÚ a Rady města za uplynulé období. Následně dostala slovo paní místostarostka a seznámila přítomné s činností své kanceláře. Jedním z bodů programu bylo schválení přísedících u soudu. Odsouhlaseni byli tito přísedící: Bc. Anna Kokášová, JUDr. Tomáš Jirásek, Andrea Vachtlová, DiS., Ing. Bc. František Zahálka a Zdeněk Vondrák. Schvalovalo se také rozpočtové opatření a důležitým bodem bylo projednávání majetkových převodů a dalšího postupu změn v územním plánu. Jedním z hlavních bodů bylo potvrzení již dříve přijatého rozhodnutí o založení obchodních společností s názvy „Technické služby Týnec nad Sázavou s. r. o.“ a „Vodovody a kanalizace Týnec nad Sázavou s. r. o.“ Na závěr proběhla diskuze zastupitelů.

Mgr. Jitka Šebková


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru