Setkání s veřejností v Čakovicích

Dne 15. 10. 2013 se v kabinách na čakovickém hřišti konalo setkání s veřejností. Na programu bylo předání šeků lidem, kteří byli postiženi povodní a diskuze nad připomínkami obyvatel Čakovic, které směřovaly na adresu starosty a místostarostky.

Šeky byly předány celkem šesti lidem. Jejich hodnota závisela na míře zaplavení majetku - v případě zatopení obytné místnosti získali postižení 20 000 Kč, jestliže měli zatopený suterén dostali 6 000 Kč. V průběhu veřejného setkání bylo vzneseno také několik připomínek. Řešila se například oprava mostků, u nichž bylo požadováno zvýšení kapacity jejich propustnosti, protože právě nedostatečný průtok způsobil velké problémy při povodních. Obyvatelé také apelovali na vyčištění koryta Čakovického potoka, ale i turistických cest směrem na Ledce, což bude provedeno ve spolupráci s osadním výborem a v řešení je i vzhled kontejnerového stání. Velkým problémem je průjezd těžkých vozidel obcí. Přítomní občané byli ujištěni, že budou probíhat tonážní kontroly ve spolupráci s Policií ČR.

Mgr. Jitka Šebková


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru