Vizuální styl a logo Města Týnec nad Sázavou

"Již v minulém roce jsme se rozhodli, že se pokusíme obměnit nebo dle možností upravit celý náš městský informační systém. Když se projdete po městě, zjistíte, že každá vývěska, označení budovy, směrovka pro pěší nebo motorová vozidla je jiná, nejednotná. Rádi bychom tímto jednotným systémem, stejně barevným s použitím jednotných piktogramů napomohli hlavně turistům v jednodušší orientaci ve městě. K vypracování studie jsme oslovili dva mladé architekty ing. arch. Petru Kolaříkovou a ing. arch. Jana Vaněčka z Atelieru V.A.S. Praha, který má zřízenou pobočku v Benešově. Architekti náš region i město dobře znají, pracovali také na vytvoření projektové dokumentace Cyklotrasy mikroregionem Týnecko," sdělila místostarostka Adriana Bursová.

ATELIÉR VAS:

Náš atelier byl pověřen vedením města zpracováním nového jednotného vizuálního stylu (zkráceně JVS). JVS je zjednodušeně systém jednotlivých prvků vizuální prezentace města a je součástí celé grafické identity. Mezi jednotlivé prvky JVS patří zejména logo, městské tiskoviny, propagační materiály, drobná architektura či webové stránky.

Při návrhu logotypu jsme vycházeli z historických a geografických reálií Týnce nad Sázavou - ze znaku města, přítomnosti řeky Sázavy a nejvýznamnější památky - týnecké rotundy. Zároveň jsme si definovali Týnec jako město na řece, město na vlně a jako bránu do Posázaví. Logo města představujeme ve 2 konceptech: konceptu "střechy" a konceptu "brány". Barevnost je odvozena z barev historického městského znaku.

Koncept "střechy" je složen ze 2 symbolů. Vychází z týnecké rotundy, jejího grafického zjednodušení, a z řeky Sázavy. Střecha je symbol stavby, pevnosti a ochrany, je matematickým symbolem konjunkce - spojení. V souvislosti s konstantami (v našem případě týneckou rotundou a Sázavou) značí a^b - čili a povýšeno na b, odtud "Týnec" nad "Sázavou“. Zároveň jde o symbol velmi dobře modifikovatelný. Pouhým natočením se z něj stává šipka, matematické znaménko větší nebo menší. Vlna symbolizuje přítomnost řeky Sázavy - Týnec je město na vlně. Je rovněž symbolem matematickým, kdy značí přibližnou hodnotu. Spojením těchto dvou jednoduchých motivů vzniká graficky velmi silná a dobře použitelná značka.

Koncept "brány" je odvozen od zjednodušeného písmena malého n nad řekou Sázavou. Písmeno n je natvarováno tak, že připomíná bránu - bránu do Posázaví, kterou město Týnec představuje. Opět je zde použit motiv vlny, se stejnými parametry jako v prvním konceptu. Dohromady tvoří jednoduchou, kompaktní značku.

JVS je obecným návodem, jak do budoucna používat celou městskou grafiku a bude postupně realizován podle aktuálních potřeb města. Tradiční znak města bude nadále užíván při oficiálních příležitostech.

Jan Vaněček & Petra Kolaříková, atelier VAS.

HLASOVÁNÍ NA WEBU MĚSTA UKONČENO 22.7.2013

obrázek - BRÁNA
BRÁNA
Datum: neznámé
Autor: neznámý
Velikost: 14707 bajtů
obrázek - STŘECHA
STŘECHA
Datum: neznámé
Autor: neznámý
Velikost: 14621 bajtů
obrázek - Městský informační systém - místo k posezení
Městský informační systém - místo k posezení
Datum: neznámé
Autor: neznámý
Velikost: 40497 bajtů
obrázek - Městský informační systém - orientace ve městě
Městský informační systém - orientace ve městě
Datum: neznámé
Autor: neznámý
Velikost: 42553 bajtů

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru