Naučná stezka po okolí Týnce

Čas, který návštěvníci stráví ve městě je obvykle poměrně krátký. Mají však zájem o místní zajímavosti, ale jejich vyhledávání je často zdlouhavé a namáhavé. Proto chceme návštěvníkovi představit krásy našeho města jako celek ve srozumitelné formě. Projekt naučné stezky bude přínosem nejen pro turisty města Týnec nad Sázavou, ale také pro občany bez rozdílu věku – seniory a díky moderním prvkům i pro rodiče s dětmi a mládeži.

Obrázek - Geocaching

Projekt je zaměřen na vybudování jedinečné naučné stezky v Týnci nad Sázavou a blízkém okolí se zapojením stále oblíbenější hry geocachingu to je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache, o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Naučná stezka si klade za cíl seznámit jejího návštěvníka s historií, přírodními, kulturními a technickými zajímavostmi města a okolí, zpřístupnit jedinečná místa v krajině ve spojení s aktivním pohybem i moderními technologiemi GPS. Vybudováním naučné stezky dojde jednoznačně ke zkvalitnění informovanosti o místních zajímavostech u návštěvníků „Týnecka“ k pochopení každého významného místa v kontextu historického významu pro danou oblast. Stezka bude využita nejen k relaxačním, ale také studijním účelům (předpokládá se návštěvnost MŠ, ZŠ a SŠ), žáci a studenti si tak upevní teoretické znalosti přímo v terénu, což jak dobře víme, vede k nejefektivnějšímu učení. Jejich vztah k místu, kde žijí, bude pozitivně ovlivněn. Realizací projektu se nepochybně zvýší turistická atraktivita mikroregionu Týnecko.

Celkem Vás stezkou provede devět zastávek, které budou plné her a zajímavostí. Stezka začne na nádraží, kde se dozvíme historii města, něco o železniční dopravě a o podniku Jawa. Poté se přesunete na most, kde získáte informace o historii mostů a o slévárně Metaz. Stezka pokračuje k mlýnu, kde nás čeká povídání o historii mlýnů a o řece Sázavě. Další zastávkou je kostel, což je nejstarší historie Týnce. Pátou zastávkou je mokřad a památný dub. Další cesta vede Na Cihelnu, kde návštěvníky čeká nejširší pohled do krajiny. Poté se přesunete k Janečkově vile. Jak už název napovídá, dozvíte se, kdo byl inženýr František Janeček. Poslední zastávkou je společenské centrum a výroba týnecké kameniny. Samozřejmě u všech výše uvedených zastávek budou připraveny úkoly pro děti.

Projekt naučné stezky je vyústěním dvouletého úsilí a aktivit v úzké spolupráci Vlastivědného klubu s městem Týnec nad Sázavou, skautským oddílem Tysan - Danou a Vojtěchem Oktábcovi, Bisport – Jaromírem Biolkem, RNDr. Luďkem Šefrnou, CSc., Mgr. Evou Vyskočilovou, Bc. Lucií Onderčaninovou a dalšími dobrovolníky. Na prosincovém zastupitelstvu byla schválená účelová dotace Vlastivědnému klubu na zpracování projektové dokumentace ve výši 52 800 Kč. „Žádali jsme o dotaci z programu Leader. Bohužel jsme neuspěli. Náš projekt se umístil druhý pod čarou. Vítězným projektem v tomto programu se stala dotace na rozhlednu Špulka s naučnou stezkou, která vyroste na kopci Březák u Lbosína,“ uvedla Adriana Bursová, místostarostka města. „Samozřejmě se nevzdáváme a požádali jsme o dotaci znovu. Určitě to bude hezký projekt, kde spojíme zábavu se studiem,“ dodala místostarostka.

Bc. Jitka Šebková


Obrázek - Mapa naučné stezky

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru