Inspekce kontrolovala veřejnou zeleň

6. 3. 2013 navštívila Týnec nad Sázavou Inspekce životního prostředí. Jejím úkolem byla kontrola zásahů do zeleně vykonané v rámci projektu „Obnova veřejné zeleně v Týnci nad Sázavou“.

Obrázek - Škola

Inspekce životního prostředí byla vyzvána, aby přijela zkontrolovat průběh projektu. Kontrola proběhla ve středu 6. března 2013. Inspektory provázela místostarostka Adriana Bursová, která je za průběh projektu odpovědná.

V rámci administrativního i terénního šetření bylo podrobně zkontrolováno třináct lokalit. Kontrolovala se hlavně rekonstrukce městské zeleně v zastavěném území města Týnec nad Sázavou.

Výsledek kontroly byl pro město výborný. Inspekce neshledala žádné porušení zákona ani nesrovnalosti v provádění prací dle schválené dokumentace projektu Obnovy veřejné zeleně.

„Jsem ráda, že inspektoři nenašli žádné chyby. Kontrola prověřila, že firma ČSOP Vlašim, která kácení realizuje, postupuje dle projektu, který schválila nejvyšší instituce pro posuzování dřevin a stromů – Agentura životního prostředí. ČSOP Vlašim pracuje podle pravidel a neděje se nic nezákonného,“ uvedla místostarostka Adriana Bursová.

Některé naše občany nejvíce trápí dle jejich slov zbytečné a nesmyslné kácení stromů. Proto jsme inspektory požádali o jejich stanovisko k zásahům ve svahu pod kostelem Šimona a Judy, kde stojí šest deset let starých lip, z toho čtyři lípy by se podle projektu měly kácet a dále se diskutovalo o kácení sedmi stříbrných smrků v Chrástu nad Sázavu sídlišti. „Inspektoři si pečlivě tyto lokality prošli a shodli se na tom, že bychom měli pokračovat podle schváleného projektu, tedy provést kácení těchto stromů," dodala paní místostarostka.


V rámci projektu Obnovy veřejné zeleně pokračují práce na novém hřbitově, kde byly vykáceny proschlé a přerostlé túje. Zbylé tújové pařezy byly odstraněny, na stejné místo bude v nejbližší době vysázen živý plot z tisů. Pařezy pokácených lip na hřbitově budou pouze vyfrézovány tak, aby nebyla narušena statika už tak dost poškozených hrobů. Dále proběhne vytrhávání a frézování pařezů v lokalitě Okružní - centrum a Chrást nad Sázavou - sídliště. Dřevěnými kolíky budou označena místa, kde budou vysazeny nové stromy. Až jarní sluníčko dá jasný signál, zahradníci připraví sazenice stromů a keřů a začne se sázet.

Bc. Jitka Šebková


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru