Obrázek - Bezpečně do školy

Bezpečně do školy projekt 2013

Společný projekt žáků, rodičů, učitelů škol, ostatních účastníků silničního provozu a veřejné správy (odborníků z oblasti dopravy a představitelů města).

Je založený na práci s dětmi ve spolupráci s dospělými. Hlavním cílem projektu je zajištění pravidelných cest dětí po městě takovým způsobem, aby při nich nemohly přijít k úrazu. V dotazníkovém řízení identifikují dopravně nebezpečná místa a poskytnou data pro přehled dopravního chování a intenzitách pohybu na jednotlivých komunikacích. Tyto údaje slouží jako podklady pro vypracování dopravně-inženýrské studie o bezpečném pohybu dětí do a ze školy.

Projekt ve zkratce probíhá tak, že žáci nejprve individuálně nebo za pomocí rodičů zaznamenávají do mapek cestu, kudy chodí do školy, označují místa, kde se necítí bezpečně, a v legendě vysvětlují, proč tomu tak je. Z individuálních mapek se pak ve škole složí mapy třídní, které se nakonec shrnou do jediné školní mapy, ta se pak stává podkladem pro dopravního odborníka, jenž zpracuje dopravní studii, v níž navrhne řešení dopravní situace. Studii, na níž se shodne pracovní skupina (složená ze zástupců školy, žáků, rodičů, veřejné správy, zástupců města, majitele komunikací, policie a případně i dalších), pak škola odevzdá městu tuto studii k realizaci.

Týnecká škola je připravena iniciativně spolupracovat s Městem Týnec nad Sázavou na tomto představeném projektu, doufám, že i rodičům žáků školy, ale i ostatním účastníkům silničního provozu, se projekt zamlouvá. Pokud ano, pojďme společně do toho! Těšíme se na nápady, upozornění a podněty od vás.

Kontaktní osoby projektu Bezpečně do školy jsou:

Adriana Bursová, místostarostka města Týnec nad Sázavou, tel: 602 369 116, bursova@mestotynec.cz
Mgr. Hana Váňová, ředitelka Základní školy Týnec nad Sázavou, tel: 728 191 703, hana-vanova@seznam.cz
Kristýna Fraňková, koordinátorka za školu – ŽŠ Benešovská, tel: 317 701 218, kfrankova@email.cz

Dopravní situace z pohledu vyučujících na ZŠ Benešovská

V ulici Benešovská se nacházejí dva poměrně nebezpečné přechody. Jeden z nich se nachází u staré pošty, druhý před základní školou. Myslíme si, že přechod u staré pošty je umístěn na nevhodném místě. Zejména v zimním období zde nedávají řidiči dětem přednost z toho důvodu, že pokud by zastavili na namrzlé vozovce, měli by problémy s rozjížděním. Děti na toto nebezpečí opakovaně upozorňujeme.

Většina rodičů vozí do školy své děti autem a parkují při krajnici vozovky. Před vyučováním a po jeho skončení je pak vozovka plná parkujících vozidel. Dětem, které chodí pěšky pak hrozí nebezpečí, že mohou mezi parkujícími vozy přehlédnout přijíždějící automobil, nebo naopak, řidič přijíždějícího auta může snadno přehlédnout dítě stojící mezi dvěma zaparkovanými auty.

Řidiči často nesnižují rychlost a nedávají dětem na přechodu přednost. Jiná situace, pokud u přechodu hlídají příslušnici městské policie.Uvítáme cokoli, co výší bezpečnost dětí v dopravním provozu. Podle našich informací mají v ZŠ Kamenice dobrou zkušenost se zpomalovacími semafory, které rychle jedoucí řidiče přinutí zastavit.

Zároveň navrhujeme, umístit k plechovým vratům školy značku se zákazem zastavení. Když zde zaparkuje auto, není při vyjíždění ze dvora přehled o jedoucích vozidlech a je tedy vysoké nebezpečí dopravní nehody.

První investice v rámci projektu Bezpečně do školy v Týnci nad Sázavou

ZPOMALOVACÍ DYNAMICKÝ SEMAFOR U STARÉ ŠKOLY V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Semafor bude umístěn v Benešovské ulici, pár desítek metrů od přechodu pro chodce před základní školou, přesně na místě, kde dnes stojí měřič rychlosti (ten bude později přemístěn do Chrástu-vesnice k autobusové zastávce). Veškerá doprava bude ze směru Benešov zpomalena dopravním značením na 40 km/h od křižovatky na Krusičany v celé délce kolem školy až ke knihovně. Semafor bude nainstalován během měsíce dubna 2013.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru