Týnecká setkání 2009

Projekt Týnecká setkání je souhrn kvalitních regionálních, tradičních kulturních, sportovních a společenských akcí se širokou a různorodou programovou náplní, které jsou pořádány od května do listopadu v Týnci nad Sázavou a jeho okolí.

22.5.2009 - Den dětí a sportu - Celodenní akce pro nejmenší děti organizovaná na oslavu dne dětí. Děti jdou samostatně nebo společně s rodiči „lesem pohádek“ od jedné atrakce ke druhé. V rámci plnění různých sportovních a pohybových aktivit získávají body - „korunky“, které v cíli mění za různé odměny a dárečky. Průvodcem jsou pořadatelé převlečení za pohádkové postavy z pohádek pro nejmenší. Pro větší děti jsou pořádány ukázky různých sportů a společná cvičení, která mají za cíl seznámit děti s pravidelnou aktivitou a sportováním. Celý den probíhá v zahradě Společenského centra a přilehlém lesíku. K večeru přicházejí zástupci kulturních aktivit (děti ze zájmových kroužků) a na připraveném podiu předvádějí svůj program. Den vrcholí společným posezením u táboráku, zpěvem a opékám vuřtů.

20.6.2009 - Přehlídka dechovek - Celodenní přehlídka dechových souborů a orchestrů z okolí i jiných částí regionu. Je to příležitost k předvedení nacvičeného repertoáru. V orchestrech hrají i mladí lidé společně se starší generací, dokládají svůj společný aktivní vztah k hudbě a propagují aktivní formu trávení volného času. Pro seniory je přehlídka dechovek příležitostí společně vyslechnout „hudbu svého mládí“, zavzpomínat a zapomenout na běžné starosti.

Od 4.7.2009 do 29.8.2009 – Letní divadelní scéna - Pravidelné sobotní podvečerní divadelní představení pro děti všech věkových kategorií i pro dospělé. Představení se odehrávají v autentickém prostředí v areálu hradu na přenosném divadelním podiu. Přirozenými kulisami jsou historické stavby a přírodní prostředí areálu. Jsou zvány převážně amatérské ochotnické soubory. Rády se účastní i profesionální spolky.

1.8.2009 – Týnecký střep - Pravidelné městské historické slavnosti. V roce 2009 bude pořádán již jubilejní 10.ročník. V areálu hradu je při zahájení předán hlavní historické osobnosti klíč od města. Poté je otevřeno historické tržiště a začne kulturní program - pohádky, kejklíři, ukázky tanců, divoké zvěře, hudební ukázky na historické hudební nástroje, cvičení se zbraněmi, historické souboje, předvádění lidových řemesel, tradic. Odpoledne vyplní divadelní představení s historickou tematikou, večer probíhá koncert různých hudebních skupin, pálení loučí, ohňů a noční historické hrátky – lazebna, ohňová show, „mučírna“, dobové tance a zvyky.

19.9.2009 - Cena města Týnce nad Sázavou - taneční soutěž - Celodenní akce pořádaná ve spolupráci s tanečním svazem ČR. Liga juniorů a dospělých kategorii C,B i A. Soutěž navazuje na další pořádané v jiných městech a účastní se jí pravidelně cca stovka párů z celé republiky. Nejvíce je obsazena kategorie mládeže. Soutěž je významná ve vztahu k soutěžícím jako příležitost získat potřebné body pro následnou kategorizaci. K zabezpečení kvality soutěže je nutný běžný standard ve zvukové a osvětlovací technice. Solidní zázemí a prostory Společenského centra dávají soutěži vysoký společenský charakter. Akce je oblíbená u domácích diváků a návštěvníků města. Je významným přínosem pro cestovní ruch v podzimním období.

26.9.2009 - Keltský večer - Večerní akce pořádaná v areálu hradu v Týnci nad Sázavou v duchu keltských tradic. Návštěvníci mají možnost poslechnout si dobovou keltskou hudbu, seznámit se s tradicemi a zvyky staré kultury. Účinkující v tradičních kostýmech předvádějí hudební ukázky, recitují verše. Prostor je osvětlen loučemi, lidé se mohou hřát u ohňů, občerstvit se speciálními pokrmy a zažít tak atmosféru dávných dob.

23.10.2009 – Oslavy výročí založení republiky, Významný občan, Výstava malířů Týnecka - Tradiční celodenní akce oslav výročí založení republiky a setkání rodáků, v rámci které je instalována a otevřena výstava malířů Týnecka a při slavnostní příležitosti je oceněn významný občan města. Město pravidelně oslovuje amatérské i profesionální malíře z okolí a z jejich obrazů pořádá výstavu. Většinou je vystavována krajina kolem Týnce, květiny i portréty. Společenské akce na oslavu výročí založení republiky se jako účinkující účastní i žáci základní školy se svými vystoupeními.Tento den jsou připomínány i další významné události z života města. Vyvrcholením je vyhlášení a ocenění významného občana města pro daný rok. Tato akce je pořádána v úzké spolupráci se širokou veřejností. Obyvatelé sami podávají návrhy a o konečném pořadí rozhoduje rada města. Pro oceněné a jejich rodiny je tento den velmi významný a město toto ocenění považuje za velmi významné uznání práce a postojů vybraných občanů.

Obrázek - logo ROP

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru