Provoz stezky pro pěší i cyklisty zahájen

Obec Bukovany slavnostně otevřela stezku pro cyklisty a pěší, jejíž výstavba byla nedávno mezi Bukovany a Týncem nad Sázavou dokončena.


Slavnostní proslov z úst starosty obce Miroslava Šišky obsahoval poděkování všem, kteří se o výstavbu stezky zasloužili a díky nimž byla tato poměrně rozsáhlá investiční akce v objemu přibližně 10 milionů korun zdárně dovedena do konce. Příslovečného přestřižení pásky se ujal Martin Kadrnožka, místostarosta Týnce nad Sázavou. Město Týnec je z části majitelem pozemku, na kterém je stezka umístěna a jako vlastník pozemku také povolilo stavbu a její realizaci.


Obrázek - Slavnostní otevření stezky z Bukovan do Týnce

Stezka je bez mála 750 metrů dlouhá a dostatečně široká, aby se zde mohli obousměrně vyhnout dva cyklisté anebo chodci. Má pozvolné nájezdy přizpůsobené vozíčkářům a uprostřed vede bílá vodící čára pro osoby se zbytky zraku. Je opatřena osvětlením a řadou značek, které nabádají cyklisty, aby ve směru od Bukovan do Týnce přejeli silnici č. 103 a na kraj města Týnce pokračovali po stezce. Těch bezpečných 750 metrů za to stojí. „Přál bych si, aby si obyvatelé Bukovan, ale i další, stezku oblíbili a důsledně ji začali používat. Tento úsek by již nikdy neměl vynutit žádný další zmařený život,“ dodal Miroslav Šiška.


Zbývá již jen dotáhnout vyúčtování projektu a požádat o proplacení dotace, která byla na stezku získána z Regionálního operačního programu Střední Čechy. „Chtěla bych poděkovat jak starostovi, panu Šiškovi, tak paní Aleně Holubové, účetní obce Bukovany za výbornou spolupráci při administraci projektu. Velký díky také patří všem pracovníků Regionální operační rady, kteří ochotně odpovídali na naše mnohé dotazy a řešili s námi veškeré nejasnosti, které se v průběhu prací objevily,“ řekla projektová manažerka Barbora Čmelíková.


V Bukovanech dne 4. 8. 2009


Zdroj:
Barbora Čmelíková, projektová manažerka
Tel: 604 577 761


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru