Týnec pořídí vybavení pro pořádání akcí z dotace ROP

Týnec nad Sázavou 11.3.2009 – Město Týnec nad Sázavou uspělo se svou žádostí o dotaci do Regionálního operačního programu Středočeského kraje. Z evropských zdrojů přibude na konto úspěšných žádostí dalších cca 1,4 mil Kč na materiální zabezpečení pravidelných kulturních, sportovních a společenských akcí v Týnci nad Sázavou.

Akce jsou pořádány v průběhu celého roku, jsou svým charakterem velmi různorodé a svým rozsahem mají regionální charakter. (Den dětí a sportu, Přehlídka dechovek, Letní divadelní scéna, Týnecký střep, Taneční soutěž o cenu města Týnce, Keltský večer, Významný občan města a další). Jsou určeny především pro rodiny s dětmi, mládež a pro aktivní trávení volného času. Projekt umožní výchovné působení na mladou generaci, ukáže možnosti smysluplného využití volného času a zamezí nežádoucím vlivům konzumní společnosti na děti a mládež. Významnou cílovou skupinou jsou i senioři. Smyslem pořádání mnoha akcí je vytrhnout seniory z vlastních problémů a stereotypu a umožnit jim potěšení ze společnosti. Každá aktivita přispívá ke zkvalitnění života seniorů.

Realizací projektu získá město kvalitní technické a materiálové vybavení pro pořádání tradičních sportovních, kulturních a společenských akcí, pro zvládnutí stoupajícího počtu návštěvníků a pro zabezpečení důstojného a kapacitně postačujícího zázemí pro diváky a účinkující. Dostatek židlí a stolů, kapacitně dostačující zastřešení při nepřízni počasí, kvalitní technické zvukové, osvětlovací a reprodukční zařízení budou nesporným přínosem pro udržení kontinuity a tradice pořádání kulturních a sportovních akcí. Významným přínosem je i zvýšení cestovního ruchu a počtu návštěvníků z celého regionu.

Obrázek - logo ROP


Základní údaje: Město Týnec nad Sázavou leží v malebném údolí řeky Sázavy 35 km jižně od Prahy. V současnosti má kolem 5 300 obyvatel a skládá se z osmi místních částí.

Manažerkou celého projektu je Ing.Miluše Burešová – radní pro oblast rozvoje města a dotační politiky.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru