Výběrové řízení - strážník městské policie

Starosta města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce strážník městské policie.

Předpoklady:

 • státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
 • věk nad 18 let
 • bezúhonnost a spolehlivost
 • zdravotní způsobilost
 • znalost jednacího jazyka
 • vzdělání úplné střední
 • řidičský průkaz skupiny B
 • praxe výhodou
 • znalost práce na PC
 • organizační předpoklady
 • ochota dále se vzdělávat
 • umění jednat s lidmi

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • profesní životopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, platová třída 7
 • dobré pracovní prostředí
 • stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání

Konečný termín pro podání přihlášek je 25.06.2019 do 14.00 hod. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE - NEOTVÍRAT.“

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Ing. Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou. Vybraní uchazeči budou telefonicky pozváni k osobním pohovorům dne 27.06.2019.

Město si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

Kontakt:

Město Týnec nad Sázavou
Ing. Miloš Albl, tajemník
tel. 317 701 612
albl@mestotynec.cz


Tomáš Klenovec
vedoucí městské policie
tel. 721 285 073
mp@mestotynec.cz


Mgr. Martin Kadrnožka, starosta


V Týnci nad Sázavou dne 03.06.2019


Zapsal: A. Kořínková, 04.06.2019 v 09:50

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru