Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

Obrázek - Dům

Město Týnec nad Sázavou vypisuje výběrové řízení na poskytnutí zápůjčky z "Fondu rozvoje bydlení" v souladu s Pokynem rady města č. 1/2023.

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce města a ve vývěskách jeho místních částí.

Žádost o účast ve výběrovém řízení se podává městskému úřadu na předepsaném formuláři do 27.03.2023 do 16:00 hod.

Výsledek výběrového řízení projedná rada města 03.04.2023 a poté zastupitelstvo města 17.04.2023. Výběrové řízení bude ukončeno nabídkami uchazečům na uzavření smluv o zápůjčce do 17.05.2023.

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny na úřední desce: vyhlášení výběrového řízení (formát pdf).


Formulář obdrží žadatel v podatelně městského úřadu nebo v sekci Formuláře.

Na co lze zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení použít

Obnova a rekonstrukce

Z fondu například můžete získat zápůjčku na obnovu střechy, zřízení nebo rekonstrukci topení, rozvodů vody, odpadů, zateplení fasády. Pomocí této zápůjčky můžete financovat i novou koupelnu nebo pořízení ČOV. Na realizaci zařízení „zelená úsporám“ (tepelné čerpadlo, fotovoltaika, solární ohřev TUV,…).

Nové stavby

Zápůjčka z Fondu rozvoje bydlení Vám pomůže i s vestavbou půdního nebo nástavbou střešního bytu. Vybudovat za ni můžete novou studnu nebo přípojky kanalizace a vody.

Koupě nemovitostí

Z fondu se dá spolufinancovat i koupě pozemků pod stávajícími bytovými domy a okolo nich (např.: "Kolonka").

A jiné

Další informace, na co vše lze zápůjčku použít, včetně výše úvěru a podmínek, získáte v dokumentu: Pokyn rady města č. 1/2023


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru