Provoz Mateřské školy v Týnci nad Sázavou

Obrázek -

Provoz Mateřské školy v Týnci nad Sázavou nebude v současné době omezen. K přerušení provozu dojde v týdnu od 26.10. do 30.10. v době podzimních školních prázdnin.

Do prostor mateřské školy, včetně zahrady, vstupují zákonní zástupci dítěte nebo jiná pověřená osoba pouze s rouškou či jiným zakrytím úst a nosu. Jsou povinni dodržovat 2 metry rozestupy, neshlukovat se, a to jak před budovou, na školní zahradě, tak i před pozemkem školy. Vstup rodičů a jiných oprávněných osob s dětmi do šaten je možný na dobu nezbytně nutnou k předání dítěte Při vstupu do budovy zákonný zástupce, jiná pověřená osoba i dítě použije dezinfekci na ruce.

Zaměstnanci mateřské školy při kontaktu s rodiči, popř. jinými pověřenými osobami, mají rovněž nasazenou roušku či jinak zakrytá ústa a nos. Roušku mají všichni zaměstnanci také, pokud se pohybují mimo svou kmenovou třídu, ve společných prostorách MŠ. Zaměstnanec mateřské školy je oprávněn nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma) nebo má zvýšenou teplotu. Zaměstnanci mateřské školy, zákonní zástupci či jiné oprávněné osoby a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

Vzhledem k tomu, že veškerá vyhlášená opatření se snaží o snížení sociálních kontaktů a tím i pokles případů nemoci Covid – 19, rádi bychom k tomuto přispěli i my. Žádáme Vás tedy, vážení rodiče, pokud máte možnost, o zvážení docházky dítěte do mateřské školy, zvláště pak pokud jste rodiči, kteří nejsou v této době v pracovním poměru, jste doma na rodičovské či mateřské dovolené apod. Dojde tím k omezení možnosti nákazy, jejímu dalšímu šíření a zároveň předejdeme případným problémům s personálním zabezpečením provozu MŠ.

Eva Toušová, ředitelka mateřské školy


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru