Provoz základní školy do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

na základě metodického pokynu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně (25. 5. 2020) a 9. ročníků (od 11. 5. 2020) ve škole, a proto Vám zasíláme následující informace, které prosím pečlivě pročtěte.

Důležité informace

• V této chvíli probíhá ve webové aplikaci Bakaláři anketa, která zjišťuje závazný zájem rodičů o vzdělávací aktivity žáků 1. stupně ve škole. Anketa probíhá od 4. 5. 2020 a bude ukončena nejpozději 13. 5. 2020. Anketu vyplní rodič ve svém počítači (v mobilním telefonu se anketa nezobrazí!)

• Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti naleznete zde a odevzdáte v den nástupu žáka do školy.

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit

• Složení skupin žáků 1. stupně je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020

• Složení skupin žáků 9. ročníků je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020

• Stravování ve školní jídelně bude zahájeno až na základě počtu přihlášených strávníků

• Škola zajistí dostatečné množství dezinfekčních prostředků pro žáky a zaměstnance školy, dle pokynů MŠMT.

Pravidla nástupu do školy

Cesta do školy a ze školy

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška nebo ochranný štít)

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

Příchod ke škole, pohyb před školou a odchod ze školy

• Žáci se budou shromažďovat před budovou školy Komenského na označených stanovištích, kde je vyzvedne pedagogický pracovník a poté je odvede do učebny.

• Žáky vyzvedává zákonný zástupce ve 12,00 nebo v 16,00 před budovou školy.

• Na písemnou žádost rodičů mohou žáci odcházet ze školy samostatně

Vstup do budovy školy

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

• Šatna nebude v provozu, a proto si žáci přinesou přezůvky s sebou v sáčcích.

Ve třídě

• Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části budou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajišťovat i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost budou zajišťovat přednostně vychovatelé.

• Ranní družina nebude poskytována

• Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat vždy od 8,00 do 12,00

• Odpolední část bude od 12,00 do 16,00

• Žákovské skupiny budou maximálně 15-ti členné a po celou dobu pobytu ve škole neměnné.

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

• Žáci si pravidelně budou nosit své vlastní psací a rýsovací potřeby, abychom zamezili vzájemnému půjčování mezi žáky

• Výuka klasické tělesné výchovy nebude probíhat, ale přesto doporučujeme sportovní obuv a oblečení

Organizace vzdělávacích aktivit

Žáci 1. stupně (1. až 5. ročník)

• Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který naše škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.

Žáci 9. ročníků

• Obsahem bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky (M a ČJ). Cílem je příprava na přijímací zkoušku.

• Časový rozsah – výuka bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 10,00 do 12,00

Mgr. Barbora Hanáková, ředitelka Základní školy Týnec nad Sázavou


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru