Výběrové řízení - vedoucí odboru Kanceláře starosty

Tajemník Městského úřadu v Týnci nad Sázavou vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka-úřednice územního samosprávného celku na pozici vedoucího odboru Kanceláře starosty.

Předpoklady:

 • státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost) a bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • znalost práce na PC
 • organizační a řídící předpoklady
 • ochota dalšího vzdělání v oboru
 • komunikační schopnosti, kreativita a flexibilita
 • řidičský průkaz B
 • zkušenosti ve vedení menšího kolektivu
 • zkušenosti s fungováním samosprávy a znalost zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, výhodou.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu uchazeče (cizí státní příslušník číslo dokladu o povolení k pobytu)
 • číslo občanského průkazu
 • profesní životopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník obdobný doklad)
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení dle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění a čestné prohlášení dle téhož zákona
 • datum a podpis uchazeče
 • číslo telefonu a e-mail.

Co nabízíme:

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • dobré pracovní prostředí
 • stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání

Konečný termín pro podání přihlášek je 6. 1. 2020 do 13:00 hod. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY - NEOTVÍRAT“.

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou. Vybraní uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k osobním pohovorům dne 8. 1. 2020.

Tajemník si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez udání důvodů, případně nevybrat žádného z uchazečů.

Kontakt:

Městský úřad Týnec nad Sázavou

Ing. Miloš Albl

tajemník

tel.: 317 701 612

e-mail: albl@mestotynec.cz

Kontakt:

Město Týnec nad Sázavou

Mgr. Martin Kadrnožka

starosta

tel.: 317 701 530

e-mail: kadrnozka@mestotynec.cz


Ing. Miloš Albl

tajemník

V Týnci nad Sázavou dne 28.11.2019


Zapsal: A. Kořínková, 05.12.2019 v 10:08

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru