Pitná voda u městského úřadu

Obrázek -

Město nechalo u radnice v Týnci nad Sázavou postavit výtokový stojan s pitnou vodou, který je napájen z obecního vodovodu. Voda je určena pro obyvatele místních částí, kterým došla ve studni voda. Pro její odběr je nutné mít vlastní nádoby, a o přístup ke stojanu požádat v pracovní době městského úřadu v podatelně.

Dalším krokem, kterým se město snaží řešit nedostatek vody v soukromých studnách, je výstavba obecních studní. Ty na jaře postaví v Peceradech u hasičárny, v Podělusích u knihovny a v Kostelci u sokolovny. Studny budou náhradou za přistavované cisterny s vodou.

Je také nutné připomenout, že vzhledem k finanční a časové náročnosti výstavby vodovodu, se realizace této akce uskuteční nejdříve za 4-5 let. Toho si je město vědomo, a proto občanům nabízí dotace ve výši 30 tisíc korun na výstavbu vlastních studní. Dotační program je určen pro občany, kteří mají trvalé bydlení v obci minimálně 5 let. Pokud se na jednu studnu složí například 4 majitelé sousedících nemovitostí, každý z nich může dotaci čerpat a studnu pak pořídí s minimálními náklady.

Bez vody se opravdu žít nedá. Někteří vlastníci domů (například staří lidé, pokud jim nepomohou jejich děti), už si na výstavbu vlastní studny netroufnou. I proto se město Týnec nad Sázavou snaží výše uvedenými kroky nad rámec svých povinností vodu k pokrytí základních potřeb zajistit. Zároveň pokračuje náročná příprava stavby vodovodu. Než ale dojde k výstavbě vodovodu, je třeba zdůraznit, že největší díl zodpovědnosti za zajištění vody do svých domácností, zůstává na vlastnících domů.


Zapsal: L. Morávková, 31.01.2019 v 10:27

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru