Výběrové řízení - mzdová/ý účetní

Tajemník Městského úřadu Týnec nad Sázavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku na pozici mzdová/ý účetní. Na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou.

Předpoklady:

 • státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost) a bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka
 • středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • znalost a minimálně aktuálně dvouletá práce mzdového účetnictví
 • znalost personalistky, vzdělávání a odměňování zaměstnanců
 • znalost práce na PC
 • ochota dále se vzdělávat
 • umění jednat s lidmi

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu uchazeče (cizí státní příslušník číslo dokladu o povolení k pobytu)
 • číslo občanského průkazu
 • profesní životopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník obdobný doklad)
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • datum a podpis uchazeče
 • číslo telefonu a e-mail

Co nabízíme:

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • dobré pracovní prostředí
 • stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání

Konečný termín pro podání přihlášek je 15.03.2019 do 13:00 hod.. Na obálku uveďte "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ".

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Ing. Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Vybraní uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k osobním pohovorům dne 27.03.2019. Předpokládaný termín nástupu dle dohody.

Tajemník si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez udání důvodů, případně nevybrat žádného z uchazečů.

Kontakt:

Městský úřad Týnec nad Sázavou
Ing. Miloš Albl
tajemník
tel.: 317 701 612
e-mail: albl@mestotynec.cz

Lucie Steinhüblová
mzdová účetní
tel. 317 701 929
e-mail: steinhublova@mestotynec.cz


Ing. Miloš Albl
tajemník

Týnec nad Sázavou 22.01.2019


Zapsal: A. Kořínková, 31.01.2019 v 09:21

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru