Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních řadů.

Dokumenty jsou ve formátu pdf

číslo název poznámka stav
6/1996 zřízení městské policie platná
4/1999 zrušení vyhlášky 1/1999 - Řád hřbitova platná
3/2000 závazné části regulačního plánu - centrum občanské vybavenosti platná
5/2004 zrušení vyhlášky 4/2004 platná
1/2005 zrušení vyhlášky 1/2003 ruší 1/2003 platná
3/2005 městské symboly a jejich užívání ruší 3/2004 platná
4/2005 zrušení vyhlášky 4/1993 ruší 4/1993 platná
1/2009 zhodnocení pozemku kanalizací úprava v 3/2010 platná
3/2010 zhodnocení pozemku kanalizací - změna vyhlášky 1/2009 mění 1/2009 platná
8/2011 zrušení některých obecně závazných vyhlášek Města Týnec nad Sázavou místní poplatky do roku 2010 platná
9/2011 zrušení některých obecně závazných vyhlášek Města Týnec nad Sázavou územní plán z roku 1995 platná
1/2012 zrušení obecně závazné vyhlášky Města Týnec nad Sázavou ruší 7/2011 platná
5/2012 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostiruší 3/2009 platná
1/2017 společný obvod Mateřské školy Týnec nad Sázavou platná
2/2018 o místním poplatku ze vstupného ruší 4/2011 platná
4/2018 o regulaci provozování hazardních her platná
4/2020 zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ruší 2/2004, 2/2005 platná
5/2020 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním platná
1/2021 o nakládání s komunálním odpadem ruší 1/2015 platná
3/2021 kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádkuruší 3/2018 platná
2/2022 o regulaci hlučných činností a nočního klidu ruší 1/2022 platná
2/2023 o místním poplatku za… odkládání komunálních odpadů ruší 2/2021 platná
3/2023 Požární řád platná
4/2023 o místním poplatku ze psů ruší 1/2020 platná
5/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ruší 1/2023 platná
6/2023 o místním poplatku z pobytu ruší 2/2020 platná
7/2023 o zákazu používání alkoholickýh nápojů na vybraných veřejných prostranstvích platná

číslo název poznámka stav
2a/1994 úprava daně z nemovitosti zrušena v 2/2007 zrušena
5/1995 závazné části územního plánu sídelního útvaru úprava v 1/2000, 3/2001, zrušena v 9/2011 zrušena
3/1999 změna závazných částí ÚPSÚ Týnec nad Sázavou úprava v 1/2000, 3/2001, zrušena v 9/2011 zrušena
1/2000 změna závazných částí ÚPSÚ Týnec nad Sázavou mění 5/1995 a 3/1999, úprava v 3/2001, zrušena v 9/2011 zrušena
3/2001 změna závazných částí ÚPSÚ Týnec nad Sázavou mění 5/1995, 3/1999 a 1/2000, zrušena v 9/2011 zrušena
4/2001 nakládání s komunálním odpadem ruší 2/1998, zrušena v 2/2012 zrušena
2/2003 místní poplatky ruší 6/1998 a 7/1998, úprava v 1/2004, 3/2007, 2/2010, 4/2010, zrušena v 8/2011 zrušena
1/2004 místní poplatky - změna vyhlášky 2/2003 mění 2/2003, zrušena v 8/2011 zrušena
2/2004 zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ruší 1/2002, úprava v 2/2005 zrušena
2/2005 změna vyhlášky 2/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku mění 2/2004 zrušena
1/2007 místní poplatek za … odstraňování komunálních odpadů ruší 5/2001, 5/2005, úprava v 4/2007, 5/2010, zrušena v 8/2011 zrušena
2/2007 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ruší 2a/1994, zrušena v 2/2009 zrušena
3/2007 místní poplatek ze vstupného mění 2/2003, zrušena v 8/2011 zrušena
4/2007 změna vyhlášky 1/2007 o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů mění 1/2007, zrušena v 8/2011 zrušena
2/2009 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ruší 2/2007, zrušena 3/2009 zrušena
3/2009 stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ruší 2/2009, zrušena 5/2012 zrušena
1/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě zrušena v 1/2016 zrušena
2/2010 místní poplatky - změna vyhlášky 2/2003 mění 2/2003, zrušena v 8/2011 zrušena
4/2010 místní poplatky - změna vyhlášky 2/2003 mění 2/2003, zrušena v 8/2011 zrušena
5/2010 místní poplatek za … odstraňování komunálních odpadů - změna vyhlášky 1/2007 mění 1/2007, zrušena v 8/2011 zrušena
1/2011 o místním poplatku ze psů zrušena v 12/2015zrušena
2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt zrušena v 3/2012 zrušena
3/2011 o místním poplatku za … odstraňování komunálních odpadů zrušena v 6/2012 zrušena
4/2011 o místním poplatku ze vstupného zrušena v 2/2018 zrušena
5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zrušena v 9/2019 zrušena
6/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity zrušena v 4/2012 zrušena
7/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj … zrušena v 1/2012 zrušena
2/2012 o nakládání s komunálním odpademruší 4/2001 zrušena
3/2012 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobytruší 2/2011 zrušena
4/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacityruší 6/2011 zrušena
6/2012 o místním poplatku za … odstraňování komunálních odpadů ruší 3/2011 zrušena
1/2015 o nakládání s komunálním odpademruší 2/2012 zrušena
2/2015 o místním poplatku za … odstraňování komunálních odpadů ruší 6/2012 zrušena
3/2015 o místním poplatku ze psů ruší 1/2011 zrušena
1/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě ruší 1/2010 zrušena
2/2016 o místním poplatku za … odstraňování komunálních odpadů ruší 2/2015 zrušena
2/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě ruší 1/2016 zrušena
3/2017 o regulaci hlučných činností a nočního klidu ruší 2/2017 zrušena
1/2018 o regulaci hlučných činností a nočního klidu ruší 3/2017 zrušena
3/2018 kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku zrušena
1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ruší 5/2011 zrušena
2/2019 o místním poplatku ze psů ruší 3/2015 zrušena
3/2020 o regulaci hlučných činností a nočního klidu ruší 1/2018 zrušena
6/2020 o místním poplatku za … odstraňování komunálních odpadů ruší 2/2016 zrušena
1/2020 o místním poplatku ze psů ruší 2/2019 zrušena
2/2020 o místním poplatku z pobytu ruší 3/2012 a 4/2012 zrušena
2/2021 o místním poplatku za … odstraňování komunálních odpadů ruší 6/2020 zrušena
1/2022 o regulaci hlučných činností a nočního klidu ruší 3/2020 zrušena
1/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ruší 1/2019 zrušena

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru