Podělusy - chodník podél silnice III/10513 - 2. etapa

Veřejná zakázka na stavební práce.

Stav zakázky: v realizaci

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 08.06.2020 do 09:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Podělusy - chodník podél silnice III/10513 - 2. etapa“

Výkaz, smlouva a krycí list

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy B E S s.r.o., se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2.145.840,50 Kč.

Smlouva o dílo


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru