Bezbariérový přístup do obřadní síně a zasedací místnosti na Městském úřadě Týnec nad Sázavou

Veřejná zakázka na dodávku

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky do 26. 8. 2019 do 13 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Bezbariérový přístup do obřadní síně a zasedací místnosti na Městském úřadě Týnec nad Sázavou"

Výkaz, smlouva a krycí list

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy MANUS Prostějov, spol. s r. o., Za drahou 4332/4,796 87 Prostějov, IČ: 47900440.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 589 000 Kč

Smlouva o dílo


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru