Karkulčin háj - pořízení mobiliáře, herních a cvičebních prvků II

Veřejná zakázka na dodávku

Stav zakázky: v realizaci

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 11. 6. 2018 do 13 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky "Karkulčin háj - pořízení mobiliáře, herních a cvičebních prvků II"

Výkaz, smlouva a krycí list

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SARAHS associates s.r.o., se sídlem: M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov, IČ: 032 73 661.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 805 000,00 Kč.

Smlouva o dílo


Zapsal: A. Kořínková, 06.08.2018 v 16:17

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru