Chrást nad Sázavou - Rekonstrukce vodovodoního řadu Z2 v ulici U Studánky

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 14. 5. 2018 do 10 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky "Chrást nad Sázavou - Rekonstrukce vodovodoního řadu Z2 v ulici U Studánky"

Výkaz, smlouva a krycí list

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy LAROS s.r.o., se sídlem: Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov, IČ: 498 26 514.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 337 371,59 Kč.

Smlouva o dílo

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 2 337 350,00 Kč.

Rozdíl mezi cenou smluvní a fakturovanou je dán skutečnou výměrou dočasného zajištění kabelů a kabelových tratí (méněpráce).


Zapsal: A. Kořínková, 06.08.2018 v 15:58

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru