Usnesení ZM č. 05 - 17.06.2019

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 17.06.2019 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2019/5/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2019/5/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Zbyněk Peša, Mgr. Marcela Krejčíková, Mgr. Petr Znamenáček


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2019/5/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, Roman Hudrlík


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2019/5/4

Zastupitelstvo schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 3714/1 o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Podělusy, která přiléhá k nemovitosti č.p. 8, za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené.


Usnesení č. ZM2019/5/5

Zastupitelstvo neschvaluje odkoupení rekreační chaty č.e. 50 v katastrálním území Pecerady.


5. 5. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2019

Usnesení č. ZM2019/5/6

Zastupitelstvo schvaluje 5. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2019.


6. Plán práce finančního výboru na II. pololetí roku 2019

Usnesení č. ZM2019/5/7

Zastupitelstvo schvaluje plán práce finančního výboru na II. pololetí roku 2019.


7. Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

Usnesení č. ZM2019/5/8

Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení.


V Týnci nad Sázavou 17.06.2019


Zapsal: A. Kořínková, 19.06.2019 v 15:42

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru