Pravidla pro uveřejňování příspěvků v Týneckých listech

Vydavatel Týneckých listů, kterým je město Týnec nad Sázavou, poskytuje prostor v každém vydání pro příspěvky dopisovatelů a občanů.

Pro zveřejňování příspěvků byla stanovena tato pravidla:

  • Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením autora, autor musí také redakci uvést svoji adresu či název a sídlo organizace. Pokud chce příspěvek uveřejnit jen pod zkratkou, uvede tuto informaci pod textem, ale údaje o autorovi musí být redakci známy.
  • Za správnost a věcnost údajů odpovídá autor externího příspěvku, ne vydavatel Týneckých listů. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
  • Příspěvky musejí respektovat zásady slušného chování, nesmějí obsahovat vulgární urážky, osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto pravidel bude mít za následek neuveřejnění příspěvků.
  • Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nebudou zveřejňovány jako příspěvky, ale pouze jako placená inzerce.
  • Termín uzávěrky je závazný. Při jeho nedodržení nebude příspěvek zveřejněn.

Vydavatel si vyhrazuje právo:

  • na krácení,stylistickou a gramatickou úpravu, případně neuveřejnění. Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada
  • zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do následujícího vydání Týneckých listů, zejména vzhledem k větší aktuálnosti jiných příspěvků
  • přednostně zveřejnit příspěvky o akcích přímo souvisejících se správním územím města Týnec nad Sázavou
  • určit zařazení příspěvku do vhodné rubriky a grafické zpracování příspěvku
Obrázek - Týnecké listy

Příspěvky do Týneckých listů zasílejte na e-mail: redakce@mestotynec.cz


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru