Projektová příprava na vodovod a kanalizaci v místních částech

Obrázek -

V roce 2019 město začalo zpracovávat projektovou dokumentaci na vodovod a kanalizaci ve svých místních částech. Rámcová smlouva s vítězem veřejné zakázky firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. byla uzavřena v srpnu 2019 na částku 12 417 500Kč bez DPH. Předmětem zakázky je inženýrská, projektová a manažerská činnost za účelem řešení zásobování pitnou vodou místních částí města Týnec nad Sázavou: Pecerady, Zbořený Kostelec, Krusičany, Čakovice, Podělusy a Chrást nad Sázavou, a dále odkanalizování odpadních vod z Krusičan a Čakovic (v uvedených lokalitách není vodovod nebo kanalizace).

V září 2020 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsána výzva v Operačním programu životního prostředí 2021-2027 na samotnou realizaci.

Město podalo do této výzvy 2 žádosti na:

Projektovou přípravu vodovodu a kanalizace Krusičany a intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace do fáze dokumentace pro provedení stavby, pravomocného stavebního povolení a uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Vodovod a kanalizace Krusičany a intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou. Podaná žádost byla schválena a ministr vydal kladné rozhodnutí. Předpokládané způsobilé náklady na projektovou přípravu činí 3 257 000 Kč, z toho dotace je až ve výši 2 931 300 Kč. Projekt (příprava na zahájení stavby) musí být ukončen do 31.1.2022.

Projektovou přípravu vodovodu Pecerady a Zbořený Kostelec

Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace do fáze dokumentace pro provedení stavby, pravomocného stavebního povolení a uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Vodovod Pecerady a Zbořený Kostelec. Podaná žádost je nyní ze strany SFŽP akceptována a čeká se na rozhodnutí ministra. Předpokládané způsobilé náklady na projektovou přípravu činí 3 048 000 Kč, z toho dotace je až ve výši 2 743 200 Kč. Projekt (příprava na zahájení stavby) musí být ukončen do 31.1.2022.

Věra Velková, odbor projektového řízeníDokumentace

Stahování zahájíte kliknutím levým tlačítkem na zipový soubor. Najdete ho ve stažených souborech.

Krusičany - vodovod a kanalizace (zip)

Pecerady a Zbořený Kostelec - vodovod (zip)


Seznam navržených přípojek

Seznam pozemků v Krusičanech (pdf)

Seznam pozemků v Peceradech (pdf)

Seznam pozemků ve Zbořeném Kostelci (pdf)


Obecné informace

Dotazník se zájmem o přípojku zasílejte do 30.06.2021 na městský úřad v Týnci nad Sázavou.

Obecné informace z 02.06.2021 - dopis pro Krusičany (pdf)

Obecné informace z 02.06.2021 - dopis pro Pecerady a Zbořený Kostelec (pdf)

Dotazník - zájem o připojení v Krusičanech ke stažení (rtf)

Dotazník - zájem o připojení v Peceradech nebo ve Zbořeném Kostelci ke stažení (rtf)


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru