Kancelář starosty

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta
317701530, 724187943, 
kancelář starosty
Mgr. Petr Znamenáček, místostarosta
317701931, 771170710, 
kancelář starosty
Ing. Petr Drahoňovský, vedoucí odboru
317701930, 778097516, 
kancelář starosty
Alena Kořínková, DiS., asistentka
kancelář starosty
Katka Tomášková, referent
kancelář starosty


Asistentka

 • sjednávání schůzek se starostou a místostarostou
 • korespondence se zastupiteli města, výbory zastupitelstva města a komisemi rady města
 • příprava materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města včetně pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města
 • spolupráce se sbory dobrovolných hasičů
 • přijímání inzerce do Týneckých listů
 • zeleň města
 • dotace města

Grafika

 • grafické a kresličcké práce
 • vydávání Týneckých listů
 • pořizování fotodokumentace a videa

Vztahy s veřejností

 • tiskový mluvčí
 • propagace města, mediální kampaně
 • šéfredaktor Týneckých listů
 • přijímání a zařazování příspěvků do Týneckých listů, shromažďování podkladů a zajištění přípravy Týneckých listů ve spolupráci s redakční radou
 • odpovědi na základě zákona 106
 • kronika města
 • tvorba foto a videodokumentace města
 • správa webových prezentací města, městského muzea a sociálních sítí
 • mobilní rozhlas

Starosta

Místostarosta

 • školství
 • údržba stromů
 • veřejné osvětlení
 • dopravení obslužnost, jízdní řády, uzavírky
 • dopravní značení
 • povodňový plán
 • kronika města
 • sport a zájmová činnost
 • sociální záležitosti (DPS, PS, U3V, svatby, vítání občánků)
 • kultura
 • hasiči
 • infocentrum
 • knihovna
 • muzeum a hrad
 • rozvrh tělocvičen
 • správce ZŠ
 • správce ostatní
 • zástupce ve valných hromadách společností

Vedoucí odboru

 • řídí a kontroluje pracovní činnost podatelny a matriky
 • řídí a kontroluje pracovníka úklidu budovy městského úřadu
 • organizačně zajišťuje provádění drobných oprav a závad na zařízení budovy MěÚ
 • připravuje přehled změn zákonů, které se týkají městských vyhlášek, připravuje nové vyhlášky
 • podílí se na zpracování příkazů, pokynů a směrnic, které se týkají odboru vnitřních věcí
 • zajišťuje provádění úkolů z oblasti bezpečnosti práce a kontroluje je
 • zajišťuje volby ve spolupráci s pracovníkem evidence obyvatel
 • vede evidenci pohledávek po době splatnosti a zajišťuje jejich vymáhání, na základě požadavku soudu zajišťuje funkci opatrovníka
 • vypracovává roční zprávu o stavu podávání informací
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva
 • vykonává práce dle pokynů tajemníka, starosty a místostarosty
 • dohlíží na správní činnosti svého odboru včetně podepisování korespondence
 • zajišťuje vyvěšení státních symbolů ve dnech státních svátků
 • vypracovává rozhodnutí v souladu s obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích. Neprovádí kontrolní činnost.
 • zajišťuje ochranu proti zásahu do pokojného stavu dle zákona 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění dalších předpisů
 • spolupracuje s probační službou při umisťování odsouzených na veřejně prospěšné práce
 • zajišťuje výkaznictví a plnění plánu v oblasti odpadového hospodářství
 • spolupracuje na zpracování auditů MA21, zajišťuje plnění úkolu z toho vyplývajících

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru