Územní plán města Týnce nad Sázavou

Rozvoj města a jeho místních částí je dán územním plánem, který schválilo zastupitelstvo města.

Jakékoliv změny v územním plánu podléhají projednání podle stavebního zákona a schválení zastupitelstvem.

K územnímu plánu jsou zpracovány:

  • regulační plán „Centrum občanské vybavenosti“ – území okolo ulice Pěší a Pražská
  • urbanistická studie k zástavbě území podél ulice 9. května bytovými domy
  • urbanistická studie pro využití volných ploch v okolí Náklí
  • urbanistická studie další zástavby a využití volných ploch na Farském kopci
  • zástavbová studie pozemku města na Farském kopci pro podnikatelské aktivity
  • zástavbová studie pozemku u Družstevní ulice (pošta, drogerie, prodejna zeleniny)

Mapový portál - územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/
Změna č. 5 - Územní plán Týnec nad Sázavou

Návrh zadání
Zpráva o uplatnění územního plánu 2020

Veřejná vyhláška

Zpráva o uplatňování za období 08/2013-06/2020
Změna č. 4 - Územní plán Týnec nad Sázavou

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny č. 4 dne 14.09.2020. O ukončení pořízení změny č. 4 rozhodlo zastupitelstvo dne 12.12.2022 s tím, že tato plocha bude prověřena ve změně č. 5.
Změna č. 3 - Územní plán Týnec nad Sázavou

Schválená usnesením zastupitelstva č. ZM2020/10/12 ze dne 14.09.2020

Účinný od 21.10.2020

Úplné znění - textová a grafická část

Změna č. 3 - textová a grafická část

Opatření obecné povahy
Změna č. 2 - Územní plán Týnec nad Sázavou

Schválená usnesením zastupitelstva č. ZM2018/23/15 ze dne 17.09.2018

Účinný od 04.10.2018

Úplné znění - textová a grafická část

Změna č. 2 - textová a grafická část

Opatření obecné povahy
Změna č.1 - Územní plán Týnec nad Sázavou

Schválená usnesením zastupitelstva č. ZM2015/7/4 ze dne 27. 7. 2015.

Účinný od 13.8.2015

Textová část

Grafická část

Právní stav k 13.8.2015 (zip, 43,3 MB)
Územní plán Týnec nad Sázavou

Schválený usnesením zastupitelstva ze dne 3.10.2011 číslo 2011/7/I.3.

Účinný od 19.10.2011

Textová část

Územní plán Týnec nad Sázavou - textová část (pdf, 971 kB)

Koordinační výkresy

A - Týnec, Chrást, Pecerady, Podělusy (pdf, 8,05 MB)

B - Čakovice (pdf, 2,52 MB)

C - Krusičany (pdf, 2,34 MB)

Územní plán Týnec nad Sázavou

Kompletní balík výkresů v pdf (zip, 101 MB)
Územní plán Týnec nad Sázavou

Schválený usnesením zastupitelstva ze dne 30.5.1995 - obecně závazná vyhláška 5/1995.

Účinný od 8.12.1995 do 18.10.2011

k.ú. Týnec nad Sázavou, Pecerady, Podělusy (jpg, 6,87 MB)

k.ú. Krusičany (jpg, 994 kB)

k.ú. Čakovice (jpg, 1,5 MB)

legenda - Krusičany (jpg, 110 kB)

legenda - Čakovice (jpg, 281 kB)kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru