Poskytnuté dotace 2019

Město podporuje sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže. Termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na webu města. Během roku mohou své žádosti adresované Radě města podávat Osadní výbory, Sdružení dobrovolných hasičům, charitativní organizace a další spolky.

Město Týnec nad Sázavou na základě přetrvávajících problémů s nedostatkem vody ve studnách v místních částech města, kde není možnost napojení na veřejný vodovod, vyhlásilo dotační program č.4 - Podpora výstavby nových studen - podpora řešení problému v lokalitách s klesající hladinou spodní vody pro trvale žijící občany v Týnci nad Sázavou a jeho místních částech.

Pravidelná činnost pro děti a mládeže
Jednorázové aktivity
Údržba a modernizace sportovišť
Podpora výstavby nových studen
Darovací smlouvy
Mimořádné dotace
Číslo smlouvy Žadatel Částka dotace
2019_6_1 RUAH o.p.s. 85 000 Kč

Zapsal: A. Kořínková, 08.01.2019 v 10:08

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru