Obrázek - Logo OPZ

Strategické dokumenty rozvoje města

Město Týnec nad Sázavou dokončilo práci na strategických dokumentech, které mají přispět k rozvoji města. Jedná se o strategický plán rozvoje města, filozoficko-architektonickou koncepci a plán prevence kriminality. Na pořízení těchto rozvojových dokumentů získalo město dotaci z Operačního programu Zaměstnanost.

V dokumentech jsou vydefinovány rozvojové priority města. Plán prevence kriminality je zacílený na zlepšení preventivní činnosti a bezpečnosti ve městě. Filosoficko-architektonická koncepce je zaměřena na urbanistické řešení města, využití veřejných prostranství a zelených ploch.

V rámci zpracování dokumentů se mohli občané vyjádřit k potřebám, nedostatkům a požadavkům, které jsou nutné ve městě řešit. Výsledná zjištění byla projednávána a zakomponována do strategických dokumentů formou nastavení priorit a cílů města v oblasti jeho dalšího rozvoje.


Strategický plán rozvoje města - analytická a návrhová část

Strategický plán rozvoje města - indikátory

Zásobník projektů

Plán prevence kriminality

Bezpečnostní analýza za rok 2019

Plán prevence kriminality - analytická a návrhová část

Plán prevence kriminality - indikátory

Filozoficko-architektonická koncepce

Filozoficko-architektonická koncepce - analytická část - text

Filozoficko-architektonická koncepce - návrhová část -text

Filozoficko-architektonická koncepce - návrhová část - výkresy

Filozoficko-architektonická koncepce - analytická část - výkresy

Plán zdraví a kvality života

Analýza zdravotního stavu obyvatel Týnce nad Sázavou

Zdravotní plán města

Koncepce sportu

Koncepce sportu Týnec nad Sázavou - analytická část

Koncepce sportu Týnec nad Sázavou - návrhová část

Strategie pro kulturu a volný čas

Strategie pro kulturu a volný čas v Týnci nad Sázavou - analytická část

Strategie pro kulturu a volný čas v Týnci nad Sázavou - návrhová část

Pasport zeleně

Pasport zeleně


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru