Přehled cen a poplatků

Obecně závazné vyhlášky

 • Zhodnocení pozemku kanalizací
 • Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
 • Místní poplatek za psy
 • Místní poplatek za odstraňování komunální odpad
 • Místní poplatek z pobytu
 • Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Místní poplatek ze vstupného
 • Cena reklamy
 • Plakátování
 • Pronájem prostor a zařízení v majetku Města Týnce nad Sázavou
 • Ceny na veřejných pohřebištích

Provozní řád a ceník smuteční obřadní síně na novém hřbitově v Týnci nad Sázavou

 • Poplatky dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

 • Poplatky matriční
 • Poplatky stavební

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru